STACJA WŁOCHY centrum lokalne miasta ogrodu Włochy

Publikacja przedstawia efekty pracy wykonanej w ramach „Warsztatów dotyczących zagospodarowania rejonu Dworca PKP Warszawa Włochy”, zorganizowanych przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawy. Proces realizowany był od grudnia 2016 r. do sierpnia 2017 r. w formule eksperckiej. Ważną rolę w jego zainicjowaniu odegrało Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy, podejmujące liczne inicjatywy zmierzające do trwałego przekształcenia zdegradowanej przestrzeni najbliższego otoczenia dworca.
Celem warsztatów było wypracowanie najlepszych rozwiązań przestrzennych i funkcjonalnych dla rejonu stacji PKP Warszawa Włochy, zapewniających wzmocnienie roli tego miejsca jako centrum lokalnego miasta ogrodu Stare Włochy oraz prawidłowe powiązanie obszarów dzielnicy położonych po obu stronach linii kolejowej.

pobierz publikację >>>

Jagiellońska 28. Rewitalizacja praskiego dziedzictwa.

Na bazie prac warsztatowych, w lipcu 2016 roku ukazała się publikacja: „Jagiellońska 28. Rewitalizacja praskiego dziedzictwo” zawierająca finalne wytyczne do programu funkcjonalno-użytkowego, materiały dotyczące przebiegu warsztatów oraz opracowanie dotyczące wartości zabytkowych dawnego Zakładu Wychowawczego Gminy Żydowskiej im. Michała Bergsona przygotowane przez arch. Marię Sołtys.

Broszura wydana dzięki współpracy z Teatrem Baj w ramach serii wydawniczej WARSZTATY OW SARP jest dostępna w wersji drukowanej w biurze OW SARP. Można ją także pobrać w wersji cyfrowej.

pobierz publikację >>>