Warszawskie Centra Lokalne

Warszawskie Centra Lokalne to program realizowany przez m.st. Warszawa we współpracy z Oddziałem Warszawskim SARP. Przy szerokim udziale i zaangażowaniu mieszkańców stolicy opracowano studium i wybrano 10 centrów lokalnych w Warszawie do pilotażowej fazy programu, w ramach której powstaną koncepcje architektoniczne przemian przestrzennych w wybranych lokalizacjach.

Zespół pod przewodnictwem prof. PW arch. Krzysztofa Domaradzkiego (Wydział Architektury PW) w składzie: arch. Marlena Happach – OW SARP, dr inż. arch. Katarzyna Sadowy – OW SARP oraz arch. Aleksandra Wasilkowska OW SARP, dr Anna Domaradzka-Widła – Instytut Studiów Społecznych UW, 16 lutego br. rozpoczął pracę nad studium koncepcyjnym dotyczącym centrów lokalnych w Warszawie.

W ramach warsztatów przeprowadzona została analiza istniejących centrów lokalnych w Warszawie, wskazane miejsca, gdzie występuje potrzeba ich utworzenia. Ważnym elementem projektu było badanie oczekiwań społecznych oraz wskazanie dobrych praktyk z innych miast europejskich. W ramach projektu odbywały się będą spotkania z aktywistami, urzędnikami i badaczami zaangażowanymi w działania na rzecz społeczności lokalnej.

W listopadzie 2015r. zostało wydane Studium koncepcyjne dotyczące centrów lokalnych w Warszawie. Opracowanie jest podsumowaniem prac podczas warsztatów eksperckich zorganizowanych przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich na zlecenie Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego m.st. Warszawy.

Pobierz publikację >>>