Program przemian w sferze gospodarczej i przestrzennej na wskazanym obszarze Pragi Północ

W pierwszej połowie 2014 roku Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich zorganizował warsztaty projektowe na opracowanie programu przemian w sferze gospodarczej i przestrzennej na wskazanym obszarze Pragi Północ, obejmującym tereny zlokalizowanie w sąsiedztwie przyszłych stacji II linii metra. W zakres opracowania weszły zarówno tereny Starej Pragi (rejon ul. Ząbkowskiej), jak i Nowej Pragi (rejon ul. Wileńskiej).

Poszukiwane były rozwiązania, obejmujące zarówno przemiany przestrzenne – architektoniczne, urbanistyczne i komunikacyjne, jak również społeczne i ekonomiczne. W warsztatach wzięło udział pięć profesjonalnych zespołów, gromadzących architektów oraz specjalistów z dziedzin takich, jak m.in. socjologia, psychologia, antropologia, kulturoznawstwo, ekonomia, czy też zarządzanie.

Na bazie prac warsztatowych opracowane zostały zbiorcze rekomendacje OW SARP i TUP zebrane w broszurze “Program przemian w sferze gospodarczej i przestrzennej na wskazanym obszarze Pragi Północ.

Pobierz publikację >>>