“Budownictwo senioralne – nowe wyzwanie w rozwoju mieszkalnictwa” – Andrzej Baran

Artykuł arch. Andrzeja Barana – przewodniczącego grupy  ARCH50+ ds. budownictw senioralnego przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Architektów Polskich.

W publikacji wykorzystano materiały konferencji pt.: „Rozwój budownictwa mieszkaniowego i usług społecznych w nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”, która została zorganizowana przez Zarząd Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Warszawie, przy współpracy Unii Metropolii Polskich, na zlecenie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy.

pobierz publikację >>>