Nowa Towarowa

Publikacja dotyczy warsztatów projektowych na opracowanie programu przemian w sferze przestrzennej, gospodarczej i społecznej na wskazanym obszarze ulicy Towarowej w Warszawie zorganizowanych przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich, na zlecenie Muzeum Woli o. Muzeum Warszawy.
W wydawnictwie zaprezentowano wstępne wnioski z przeprowadzonych warsztatów i rekomendacje dalszych działań.

Pobierz publikację >>>