Jagiellońska 28. Rewitalizacja praskiego dziedzictwa.

Na bazie prac warsztatowych, w lipcu 2016 roku ukazała się publikacja: „Jagiellońska 28. Rewitalizacja praskiego dziedzictwo” zawierająca finalne wytyczne do programu funkcjonalno-użytkowego, materiały dotyczące przebiegu warsztatów oraz opracowanie dotyczące wartości zabytkowych dawnego Zakładu Wychowawczego Gminy Żydowskiej im. Michała Bergsona przygotowane przez arch. Marię Sołtys.

Broszura wydana dzięki współpracy z Teatrem Baj w ramach serii wydawniczej WARSZTATY OW SARP jest dostępna w wersji drukowanej w biurze OW SARP. Można ją także pobrać w wersji cyfrowej.

pobierz publikację >>>