Rekomendacje dotyczące zagospodarowania Osi Stanisławowskiej w rejonie Portu Czerniakowskiego

Broszura Warsztaty eksperckie na temat zagospodarowania Osi Stanisławowskiej w rejonie Portu Czerniakowskiego w Warszawie powstała na bazie prac warsztatowych, warsztatów eksperckich, których celem było wypracowanie zbioru rekomendacji dotyczących możliwego przyszłego zagospodarowania istotnego fragmentu przestrzeni publicznej Warszawy – miejsca, w którym Oś Stanisławowska przechodzi przez obszar Portu Czerniakowskiego.

Pozycja ukazała się w maju 2015 roku.

Pobierz publikację >>>