Współpraca z Zespołem Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego

Miło nam poinformować, że pod koniec listopada 2023 roku OW SARP podpisał porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie i objął patronatem klasy kształcące w zawodzie technik budownictwa o specjalizacji „Architektoniczna. Projektowanie i kompozycja”.

Celami porozumienia i patronatu są podniesienie jakości praktycznego kształcenia zawodowego, przekazanie uczniom umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz przygotowanie absolwentów do podjęcia studiów na kierunkach związanych z architekturą. Będzie to się odbywało przez organizowanie m.in. praktyk, wycieczek zawodowych, szkoleń, wystaw i konkursów.

 

facebook share