Dostrzegamy potrzebę podjęcia działań mających na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat prawa autorskiego, w tym m.in. niezbywalnych autorskich praw osobistych i publikacji w Internecie.

Od paru lat obserwujemy nagminny brak podawania informacji o autorach prac projektowych i wizualizacji, publikowanych w portalach społecznościowych, na stronach internetowych instytucji, osób publicznych. Problem ten dotyka twórców wielu dziedzin, m.in. architektów i architektów krajobrazu. Jest to tylko jedna z bolączek związanych z nie respektowaniem praw autorskich, przysługujących twórcom.

W związku z powyższym uruchamiamy cykl pt.: „Prawo autorskie w działalności architektów i architektów krajobrazu”. W ramach cyklu będziemy prowadzić działania wspierające nasze środowisko wiedzą na temat praw jakie nam przysługują na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Pragniemy utrwalić w świadomości społecznej pozycję architektów i architektów krajobrazu jako twórców. Naszymi działaniami chcielibyśmy przyczynić się do stanu kiedy podanie autorów projektu przy każdej publikacji stanie się normą.
Inicjatorem i współorganizatorem działań OW SARP jest Sekcja Architektury Krajobrazu OW SARP. Oprawa graficzna: Paweł Kłudkiewicz.

W 2021 roku Sekcja Architektury Krajobrazu nawiązała współpracę z kancelarią „Błeszyński i Partnerzy – Radcowie Prawni”. W wyniku współpracy z kancelarią:

  • została opracowała opinia prawna pt.: „Utwory projektowe z zakresu architektury oraz architektury krajobrazu – zasady korzystania z poszanowaniem praw autorskich” Opinia jest dostępna na naszej stronie do pobrania w pdf. Zachęcamy do zapoznania się tym dokumentem,
  • 24 stycznia 2022 r. Sekcja Architektury Krajobrazu zorganizowała spotkanie online na platformie Zoom pt.: „Prawo autorskie – Więź twórcy z utworem”. Gościem spotkania był mecenas Michał Błeszyński z Kancelarii Prawnej „Błeszyński i Partnerzy – Radcowie Prawni”. Spotkanie było skierowane do wszystkich członków OW SARP i miało charakter wewnętrzny. Moderatorką i inicjatorką spotkania była Katarzyna Łowicka, przewodnicząca Sekcji Architektury Krajobrazu. Na spotkaniu przybliżyliśmy członkom OW SARP m.in. uprawnienia, wynikające z autorskich praw osobistych, które chronią „więź twórcy z utworem” oraz omówiliśmy sankcje przewidywane w prawie w związku z nieprzestrzeganiem autorskich praw osobistych. W trakcie spotkania była możliwość wymiany stanowisk z naszym Gościem oraz pomiędzy uczestnikami spotkania. Spotkanie 24 stycznia dało nam duża dawkę wiedzy i motywację do dalszego działania.

Działania OW SARP z zakresu prawa autorskiego w działalności architektów i architektów krajobrazu, prezentować będziemy na bieżąco w Wydarzeniach na stronie www i na fb OW SARP. Przeprowadzone działania w ramach cyklu pt.:„Prawo autorskie w działalności architektów i architektów krajobrazu” oraz cenne publikacje zbierać będziemy na podstronie OW SARP – Prawo autorskie.

facebook share