Walne Zebranie Członków Oddziału Warszawskiego SARP

W sobotę 12 października 2019 w Pawilonie SARP w Pałacu Zamoyskich przy ul. Foksal 2, odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału Warszawskiego SARP.
W pierwszej części zebrania uczczono pamięć zmarłych architektów – członków OW SARP oraz wręczono wyróżnienia. Następnie ogół zebranych wysłuchał podsumowania mijającej kadencji wygłoszonego przez Prezes Marię Saloni-Sadowską oraz udzielił absolutorium ustępującemu Prezesowi i Zarządowi.
W drugiej części zebrania dokonano wyboru nowych władz.
Głosami członków Stowarzyszenia Prezesem Zarządu w kadencji 2019-2023 została arch. Marta SĘKULSKA-WROŃSKA.

W skład Zarządu Stowarzyszenia w kadencji 2019-2023 weszli:

Jan CHWEDCZUK
Oliwia DEC-WOLSZCZAK
Małgorzata DEMBOWSKA
Magdalena FEDEROWICZ-BOULE
Radosław GAJDA
Marcin GRZYB
Piotr JURKIEWICZ
Szymon KALATA
Marcin KWIETOWICZ
Julia LASEK
Monika LEMAŃSKA
Magda MACIĄG
Krzysztof MYCIELSKI
Anna ZAWADZKA

Do Komisji Rewizyjnej wybrano:
Dorotę BUJNOWSKĄ-CECHNIAK
Wojciecha BAGIŃSKIEGO
Annę GRABOWSKĄ
Krzysztofa PASTERNAKA
Janinę TREPCZYŃSKĄ-GRYNBERG

Skład Sądu Koleżeńskiego tworzą:
Dariusz HYC
Kalina EIBL
Radosław KOWALEWSKI
Michał PAWLAK
Aleksandra ZUBELEWICZ-LADA

Ponadto Zebranie wyłoniło Delegatów na Walny Zjazd SARP oraz powołało Sędziów do Kolegium Sędziów Konkursowych.
Zapraszamy do zapoznania się ze składami na naszej stronie www
Zebranie zakończyła dyskusja i przyjęcie Uchwał Walnego Zebrania członków OW SARP.

facebook share