Uchwały Przyjęte przez Walne Zebranie OW SARP w dniu 7.10.2017

 

1. Wyniki wyborów na Prezesa OW SARP oraz wyborów uzupełniających do Zarządu i KSK Oddziału Warszawskiego SARP

2. Podjęte uchwały:

Uchwała nr 1 – w sprawie upoważnienia Zarządu Oddziału Warszawskiego SARP do powołania Fundacji Warszawski Pawilon Architektury Zodiak oraz do przyznania środków na fundusz założycielski.
Uchwała nr 2 – w sprawie ustanowienia nagrody upamiętniającej postać Profesora Czesława Krassowskiego.
Uchwała nr 3 – w sprawie upamiętnienia postaci Profesora Czesława Krassowskiego.
Uchwała nr 4 – w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminów dotyczących wyboru członków Kolegium Sędziów Konkursowych.
Uchwała nr 5 – w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zebrania Członków Oddziału dotyczących uzupełnienia składu Kolegium Sędziów Konkursowych
Uchwała nr 6 – w sprawie statusu prawnego lub sposobu rozdysponowania składników majątku SARP

3. List arch. Jerzego Skrzypczaka do Walnego Zebrania

4. List arch. Tadeusza Baruckiego do Walnego

facebook share