Wyniki wyborów na Prezesa OW SARP oraz wyborów uzupełniających do Zarządu i KSK Oddziału Warszawskiego SARP

Wyniki wyborów na Prezesa OW SARP oraz wyborów uzupełniających do Zarządu oraz KSK Oddziału Warszawskiego SARP, które odbyły się podczas Walnego Zebrania Członków OW SARP 7 października 2017 roku.

Z radością informujemy, że głosami uczestników Walnego Zebrania OW SARP prezesem została wybrana Maria Saloni-Sadowska – pełniąca obowiązki prezesa oddziału od października 2016 roku.

 

W związku z rezygnacją 4 osób z pełnienia funkcji w Zarządzie OW SARP zostały przeprowadzone wybory uzupełniające.

Do składu Zarządu OW SARP zostali wybrani:

 1. Jan Belina Brzozowski
 2. Magdalena Federowicz-Boule
 3. Daniel Frąc
 4. Agata Rybicka-Jasińska

 

 

Skład Kolegium Sędziów Konkursowych w wyniku wyborów uzupełniających powiększył się o sędziów:

 1. Jan Belina Brzozowski
 2. Daniel Frąc
 3. Marcin Goncikowski
 4. Konrad Grabowiecki
 5. Błażej Hermanowicz
 6. Olgierd Jagiełło
 7. Szymon Kalata
 8. Paweł Majkusiak
 9. Kamil Miklaszewski
 10. Maciej Miłobędzki
 11. Dorota Rudawa
 12. Dorota Sawicka
 13. Marek Sawicki
 14. Piotr Sawicki
 15. Marta Sękulska-Wrońska
 16. Jerzy Szczepanik-Dzikowski
 17. Szczepan Wroński

Gratulujemy wszystkim wybranym!

facebook share