Sprawozdanie Zarządu za okres od kwietnia 2022 do sierpnia 2023 roku

Zapraszamy do zapoznania się z elektroniczną wersją Sprawozdania Zarządu Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich za okres od kwietnia 2022 do sierpnia 2023 roku.

Przypominamy, że ze Sprawozdaniem w wersji drukowanej można zapoznać się w Biurze OW SARP w godzinach jego pracy –  od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00.

Podsumowanie dzialalnosci zarzadu OW SARP_04.2022-08.2023.2

facebook share