#prawoautora

Z inicjatywy Sekcji Architektury Krajobrazu OW SARP, uruchamiamy akcję informacyjną, mającą na celu przestrzeganie prawa autora do oznaczania utworu, dzieła jego imieniem i nazwiskiem. Od marca będziemy zachęcać do przyłączenia się do akcji poprzez dodawanie komentarzy i oznaczanie # publikacji związanych z projektami z dziedziny architektury, architektury krajobrazu i urbanistyki bez podanego autora/ów projektu, wizualizacji.
Hasło podstawowe akcji to #prawoautora.
Docelowo planujemy wytypować około trzech hashtagów – haseł, rozpoznawalnych dla naszej akcji.
Obecnie rozważany zestaw haseł akcji to: #prawoautora, #sarpztworcami, #autorobiektu.

Do 21 lutego 2021 r. zachęcamy Was do nadsyłania propozycji haseł dopełniających akcję #prawoautora, tj. haseł adekwatnych do tematu akcji, łatwych w zapamiętaniu i odczytaniu.

Nasze propozycje haseł dopełniających:
identyfikacja akcji z sarp:
1. #sarpztworcami
2. #sarpzautorami
3. #sarp

Cel akcji:

4. #autorobiektu
5. #art16autorstwo
6. #szanujeautora
7. #ktojestautorem
8. #podajautora
9. #obiektmaautora

W marcu planujemy uruchomienie akcji informacyjnej, zachęcającej do dodawania do postów w mediach społecznościowych wpisów/próśb o podanie autora/ów projektu, wizualizacji i oznaczania tych wpisów hashtagami z akcji OW SARP.
Mamy nadzieję, że te proste interwencje przyczynią się do uzupełnień wpisów o informacje o autorach. Użycie konkretnych haseł akcji pozwoli w przyszłości oszacować skalę interwencji. Jeśli akcja się przyjmie – jest duża szansa, że zwiększy się świadomość społeczna dotycząca praw autorskich, a interwencje przestaną być potrzebne.

Działanie w ramach cyklu OW SARP: “Prawo autorskie w działalności architektów i architektów krajobrazu”

facebook share