Wyniki konkursu na koncepcję zagospodarowania otoczenia Warszawskiego Pawilonu Architektury ZODIAK

W konkursie na koncepcję zagospodarowania otoczenia Warszawskiego Pawilonu Architektury ZODIAK złożono łącznie 83 prace. Z tego 79 prac zostało złożonych w terminie, 4 prace złożone po terminie nie podlegały ocenie Jury.

Obrady odbyły się w dn. 23-24 marca w siedzibie Współorganizatora konkursu, Lafarge Polska. Jury zdecydowało o zaniechaniu oceny 1 pracy złożonej w terminie z powodu niespełnienia wymogów formalnych. Pozostałe prace podlegały ocenie zgodnie z kryteriami zawartymi w Regulaminie konkursu.

Jury konkursu w składzie arch. Jakub Wacławek, OW SARP (Przewodniczący Sądu), arch. Marlena Happach, OW SARP (Sędzia Referent), arch. Dariusz Hyc, OW SARP, arch. Barbara Kaliszewska, Marcin Mostafa, OW SARP, Michał Olszewski, wiceprezydent m. st. Warszawa, dr Jarosław Trybuś, inż. Jędrzej Zdziechowski, Lafarge Cement S.A. przyznało następujące nagrody:

I nagroda – praca 758690
Gowin & Siuta Spółka Jawna

II nagroda – praca 939493
Rebeka Czaja
Kinga Łukasińska
Michał Wasielewski

III nagroda – praca 768290
Magdalena Siemienowicz
Jakub Kupikowski
Małgorzata Czekajło
Marcin Gliwiński

Wyróżnienie – praca 102609
PAJA/JAPA
Patrycja Dyląg
Jan Przedpełski

Wyróżnienie – praca 163015
Zofia Piotrowska

Wyróżnienie – praca 201327
Marcjanna Leżańska
Ines Lulkowska
Martyna Matoga

Wszystkim autorom nagrodzonych i wyróżnionych prac gratulujemy. Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli
prace w konkursie i zapraszamy na dyskusję pokonkursową, która odbędzie się w OW SARP przy
ul. Foksal 2 9 kwietnia o godz. 16.00.

| Wyniki konkursu

| Uzasadnienie werdyktu

| Galeria nagrodzonych prac

Prace można oglądać na stacji Świętokrzyska drugiej linii metra, w pawilonie 1013, w pobliżu wyjść w kierunku ul. Bagno i ul. Zielnej.

Wystawa będzie czynna:
wtorek, 31 marca – godz. 14.00 – 18.00;
środa, 1 kwietnia – godz. 08.00 – 18.00;
czwartek, 2 kwietnia – godz. 08.00 – 18.00;
piątek, 3 kwietnia – godz. 08.00 – 13.00.

Prace konkursowe, które nie uzyskały nagród ani wyróżnień są do odbioru w siedzibie OW SARP, przy ul. Foksal 2 do 8 maja 2015 r. Przed odebraniem prac prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z biurem OW SARP, tel. 22 826 74 39

facebook share