Maria Saloni-Sadowska na czele Oddziału Warszawskiego SARP

Uchwała nr 33/2016 Zarządu Oddziału Warszawskiego SARP z dnia 10 października 2016 roku w sprawie powołania osoby pełniącej obowiązki Prezesa Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich do czasu najbliższego Walnego Zebrania Członków OW SARP.

W związku z rezygnacją kol. Marleny Happach z pełnienia funkcji Prezesa Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich (OW SARP), ze względu na objęcie przez koleżankę stanowiska Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy – Architekta Miasta Warszawy, Zarząd OW SARP, działając na mocy § 27 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia Architektów Polskich, podjął uchwałę nr 33/2016 o powołaniu ze składu Zarządu OW SARP pochodzącej z wyboru kol. Marii Saloni-Sadowskiej, która będzie pełnić obowiązki Prezesa Oddziału Warszawskiego SARP do czasu najbliższego Walnego Zebrania Członków Oddziału Warszawskiego SARP, które będzie zebraniem wyborczym.

| List Marii Saloni-Sadowskiej do członków Oddziału Warszawskiego SARP


Maria Saloni-Sadowska
urodziła się w 1971 roku w Warszawie. W 1995 ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Od 2002 posiada uprawnienia budowlane. Od 1995 pracuje w Kuryłowicz&Associates. Obecnie pracuje na stanowisku głównego projektanta i zarządza pracą wieloosobowego zespołu projektantów.

Jest współautorką wielu zrealizowanych projektów, między innymi: budynku biurowego Zielna Point w Warszawie, osiedli mieszkaniowych Eko Park, Marina Mokotów, Ostoja Wilanów i Nowy Mokotów w Warszawie oraz budynków hoteli HILTON w Gdańsku i w Łodzi.

Bierze udział w konferencjach naukowych prezentując zagadnienia związane z projektowaniem
współczesnych zespołów zabudowy mieszkaniowej.

Od 2006 roku jest członkiem Kolegium Sędziów Konkursowych Oddziału Warszawskiego SARP. Była sędzią konkursowym w wielu konkursach architektonicznych o dużym znaczeniu ogólnopolskim m.in. w konkursie na Pawilon Polski na EXPO w Szanghaju oraz na budynek ASP przy Wybrzeżu Kościuszkowskim w Warszawie.

Od października 2015 pełniła funkcję Wiceprezesa Oddziału Warszawskiego SARP.
Od 10 października 2016 pełni obowiązki Prezesa OW SARP.

Poza zawodowym zainteresowaniem architekturą i designem interesuje się sportem i podróżami. Przebiegła klika maratonów, w zimie bierze udział w długodystansowych biegach narciarskich.

facebook share