Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na  opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu centralnego Politechniki Warszawskiej

18 lipca 2014 Politechnika Warszawska oraz Oddział Warszawski SARP ogłosiły jednoetapowy konkurs urbanistyczno-architektoniczny na koncepcję zagospodarowania terenu centralnego Politechniki Warszawskiej prowadzony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2013r,  poz. 907 z późn. zm.) oraz na podstawie Regulaminu Konkursu urbanistyczno-architektonicznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu centralnego Politechniki Warszawskiej.

Szczegóły w dziale “Konkursy”.

30 pażdziernika poznaliśmy wyniki konkursu: Sąd Konkursowy postanowił przyznać, zg. Z pkt. 3.4 Rozdz. XI Regulaminu Konkursu Dwie równorzędne II NAGRODY oraz pięć równorzędnych WYRÓŻNIEŃ.

Prace konkursowe można oglądać w dniach 30 października – 12 listopada w Gmachu Matematyki PW przy ul. Koszykowej 75.

Wyniki konkursu.

 

facebook share