Kolegium Sędziów Konkursowych SARP

Wybory do kolegium sędziów konkursowych odbywać się będą na Walnym Zebraniu OW SARP zgodnie z:
Regulaminem Sędziów Konkursowych SARP oraz Konkursów Architektonicznych i Urbanistycznych.

Aby kandydować na członka Kolegium Sędziów Konkursowych OW SARP należy:
1. Zarejestrować się na stronie http://www.architektsarp.pl postępując zgodnie z umieszczoną na stronie instrukcją. Dotyczy to zarówno sędziów aktywnych jak też osób, które chciałyby zostać członkami KSK, a nie były sędziami w ostatniej kadencji lub chcą kandydować po raz pierwszy.
2. Rejestracja służy zarejestrowaniu danych o kandydatach oraz potwierdzeniu spełniania kryteriów merytorycznych określonych w Regulaminie. Rejestracja jest jednocześnie zgodą na kandydowanie podczas Walnego Zebrania.
3. Lista wyborcza kandydatów do KSK OW SARP na Walnym Zebraniu zostanie wygenerowana zgodnie z listą zarejestrowanych na stronie http://www.architektsarp.pl, Podczas Walnego Zebrania nie będzie możliwości dopisywania kandydatów do listy poza systemem elektronicznym.
W razie wątpliwości prosimy o kontakt z biurem OW SARP.
W celu usprawnienia technicznego przygotowania wyborów prosimy o rejestrację do 15.09.2019.
Osoby, chcące kandydować po raz pierwszy prosimy o wypełnienie formularza informacyjnego wg wzoru (pobierz formularz) o kandydacie i przesłanie go do biura OW SARP. Informacje o kandydatach zostaną udostępnione w formie broszury informacyjnej o kandydatach podczas Walnego Zebrania OW SARP.


Zapraszamy do śledzenia informacji i komunikatów dotyczących Walnego Zebrania Członków Oddziału Warszawskiego SARP na specjalnie utworzonej zakładce na stronie OW SARP.

facebook share