Walne Zebranie 2019

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Oddziału Warszawskiego SARP

Uprzejmie informujemy, że Walne Zebranie Członków Oddziału Warszawskiego SARP odbędzie się w sobotę 12.10.2019. Walne Zebranie jest najważniejszym wydarzeniem w życiu Oddziału, które kończy i podsumowuje czteroletnią kadencji urzędującego Zarządu i rozpoczyna kadencję kolejną. Podczas Zebrania podsumowana zostanie praca Zarządu i przeprowadzone wybory do wszystkich władz Oddziału oraz do Kolegium Sędziów Konkursowych na kadencję 2019-2023.

Zapraszamy wszystkich członków Oddziału – zapiszcie datę w Waszych Kalendarzach.

>>>> Pobierz zaproszenie (plik .pdf) z harmonogramem zebrania

UWAGA!
Ze względów organizacyjnych prosimy osoby, które jeszcze NIE POTWIERDZIŁY uczestnictwa w zebraniu o kontakt do dnia 01.10.2019 na adres: walne@sarp.warszawa.pl  lub telefonicznie +48 22 826 74 39.


2019.09.15
Informujemy, że termin rejestracji kandydatów do Kolegium Sędziów Konkursowych uległ wydłużeniu do 1 października 2019 włącznie.
Wszystkich chętnych prosimy o zapoznanie się z warunkami kandydowania na stronie: https://sarp.warszawa.pl/walne-zgromadzenie-2019/kolegium-sedziow-konkursowych/.
Informujemy, że na Walnym Zebraniu OW SARP nie będzie możliwości dopisania się do listy kandydatów.


2019.07.23

Kolegium Sędziów Konkursowych SARP
Wybory do kolegium sędziów konkursowych odbywać się będą na Walnym Zebraniu OW SARP zgodnie z:
Regulaminem Sędziów Konkursowych SARP oraz Konkursów Architektonicznych i Urbanistycznych.

Aby kandydować na członka Kolegium Sędziów Konkursowych OW SARP należy:
1. Zarejestrować się na stronie http://www.architektsarp.pl postępując zgodnie z umieszczoną na stronie instrukcją. Dotyczy to zarówno sędziów aktywnych jak też osób, które chciałyby zostać członkami KSK, a nie były sędziami w ostatniej kadencji lub chcą kandydować po raz pierwszy.
2. Rejestracja służy zarejestrowaniu danych o kandydatach oraz potwierdzeniu spełniania kryteriów merytorycznych określonych w Regulaminie. Rejestracja jest jednocześnie zgodą na kandydowanie podczas Walnego Zebrania.
3. Lista wyborcza kandydatów do KSK OW SARP na Walnym Zebraniu zostanie wygenerowana zgodnie z listą zarejestrowanych na stronie http://www.architektsarp.pl, Podczas Walnego Zebrania nie będzie możliwości dopisywania kandydatów do listy poza systemem elektronicznym.
W razie wątpliwości prosimy o kontakt z biurem OW SARP.
W celu usprawnienia technicznego przygotowania wyborów prosimy o rejestrację do 15.09.2019.
Osoby, chcące kandydować po raz pierwszy prosimy o wypełnienie formularza informacyjnego wg wzoru (pobierz formularz) o kandydacie i przesłanie go do biura OW SARP. Informacje o kandydatach zostaną udostępnione w formie broszury informacyjnej o kandydatach podczas Walnego Zebrania OW SARP.


2019.07.01

Koleżanki i Koledzy,
już wkrótce Biuro Oddziału Warszawskiego SARP rozpocznie wysyłkę zawiadomień oraz materiałów dotyczących Walnego Zebrania Członków Oddziału Warszawskiego SARP, które zaplanowane jest na 12.10.2019.
Zawiadomienia i materiały chcielibyśmy przekazać drogą elektroniczną.
Jeśli NIE wyrażacie Państwo zgody na wysyłkę w/w zawiadomień i materiałów drogą mailową prosimy o przekazanie takiej informacji do biura OW SARP (tel. 022-8267439 lub biuro@sarp.warszawa.pl) do 31 lipca 2019.
Jednocześnie zachęcamy do aktualizacji danych, jeśli ulegają one zmianie (telefon, e-mail, adres do korespondencji) oraz do zapoznania się przed zebraniem z regulaminami, które dostępne są na stronie internetowej OW SARP.
Z koleżeńskim pozdrowieniem
Maria Saloni-Sadowska
Prezes OW SARP