Walne Zebranie 2019

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Oddziału Warszawskiego SARP

Uprzejmie informujemy, że Walne Zebranie Członków Oddziału Warszawskiego SARP odbędzie się w sobotę 12.10.2019. Walne Zebranie jest najważniejszym wydarzeniem w życiu Oddziału, które kończy i podsumowuje czteroletnią kadencji urzędującego Zarządu i rozpoczyna kadencję kolejną. Podczas Zebrania podsumowana zostanie praca Zarządu i przeprowadzone wybory do wszystkich władz Oddziału oraz do Kolegium Sędziów Konkursowych na kadencję 2019-2023.
Szczegółowe informacje zostaną udostępnione w terminie późniejszym.
Zapraszamy wszystkich członków Oddziału – zapiszcie datę w Waszych Kalendarzach.


2019.07.01

Koleżanki i Koledzy,
już wkrótce Biuro Oddziału Warszawskiego SARP rozpocznie wysyłkę zawiadomień oraz materiałów dotyczących Walnego Zebrania Członków Oddziału Warszawskiego SARP, które zaplanowane jest na 12.10.2019.
Zawiadomienia i materiały chcielibyśmy przekazać drogą elektroniczną.
Jeśli NIE wyrażacie Państwo zgody na wysyłkę w/w zawiadomień i materiałów drogą mailową prosimy o przekazanie takiej informacji do biura OW SARP (tel. 022-8267439 lub biuro@sarp.warszawa.pl) do 31 lipca 2019.
Jednocześnie zachęcamy do aktualizacji danych, jeśli ulegają one zmianie (telefon, e-mail, adres do korespondencji) oraz do zapoznania się przed zebraniem z regulaminami, które dostępne są na stronie internetowej OW SARP.
Z koleżeńskim pozdrowieniem
Maria Saloni-Sadowska
Prezes OW SARP