INTBAU Kraków 2014

Został przesunięty termin wczesnych zgłoszeń udziału w III Międzynarodowej Konferencji INTBAU (International Network for Traditional Building, Architecture and Urbanism), organizowanej przez INTBAU Polska i Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej. Chęć uczestnictwa można zgłaszać do 15.02.2014 r.

Konferencja „Tradition and Heritage in the Contemporary Image of the City” będzie poświęcona wpływowi dziedzictwa historycznego i lokalnych tradycji na rozwój przestrzeni miejskich. Dyskusję chcielibyśmy skupić wokół kluczowych osiągnięć oraz problemów tradycyjnej architektury i urbanistyki w ostatnim stuleciu, szczególnie rekonstrukcji, rewaloryzacji, adaptacji, renowacji oraz projektowania kontekstualnego. Na tym tle planujemy podkreślić obecne wyzwania związane m.in. z globalizacją i homogenizacją architektury. 

Konferencja odbędzie się w dniach 5-6 maja (poniedziałek i wtorek) 2014 roku, w Krakowie, w Sali Posiedzeń Rady Miasta, przy pl. Wszystkich Świętych 3-4. Językiem konferencji będzie angielski.

 

Konferencji będą towarzyszyły:

Doroczny zjazd INTBAUInternational College of Chapters (7 maja 2014).

— Zgromadzenie Ogólne Członków INTBAU – INTBAU Annual General Meeting (AGM)

— Międzynarodowe warsztaty szkoleniowe projektowania kontekstualnego oraz kreacji miejsca „Lapidary of historical Place: context-sensitive urban, architectural, garden and interior design workshop in the Sikorski Square area of Kraków” (8-16 maja 2014)

 

Załączamy komunikaty:

Opis wydarzeń z tezami konferencji i uzupełnionym składem Rady Naukowej,

Call for Papers,

Informacje organizacyjne (Deadlines and Fees),

Opis w języku angielskim.

 

INTBAUPOLAND.com

Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej

facebook share