INTBAU Kraków 2014

Zachęcamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej, organizowanej przez polski oddział INTBAU – we współpracy z Międzynarodowym Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej – poświęconej miejscu dziedzictwa historycznego i lokalnych tradycji we współczesnym obrazie miast.

Konferencja odbędzie się w dniach 5-6 maja (poniedziałek i wtorek) 2014 w sali posiedzeń Rady Miasta Krakowa, przy Placu Wszystkich Świętych 3.

Tegoroczne wydarzenie będzie trzecią odsłoną cyklu, w ramach którego odbyły się konferencje INTBAU w Londynie (2012): “Architecture in the Age of Austerity” oraz Nikozji (2013): “The Meaning of Architecture for Communities in Transformation”.

Swoją obecność na konferencji potwierdzili już Michael Mehaffy i Christopher Alexander.

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa ‘Tradycja i Dziedzictwo we Współczesnym Obrazie Miasta’

Termin: 5-6 maja (poniedziałek i wtorek) 2014, Kraków, Polska

Poruszając miejskie problemy pragniemy skupić się na złożonym procesie planowania i projektowania miast, przede wszystkim w kontekście czterech wybranych aspektów zrównoważonej urbanistyki:

1. MIEJSCOWEJ TRADYCJI – poprzez analizę lokalnych dobrych i złych doświadczeń, pragniemy ożywić dyskusję o roli tradycji w kształtowaniu współczesnego obrazu miasta oraz wpłynąć na kierunki rozwoju urbanistyki i architektury wernakularnej.

2. TOŻSAMOŚCI i ‘DNA’ miejsca, ze wszystkimi warstwami zróżnicowanej, lokalnej historii.

3. ZBIOROWEJ MĄDROŚCI wyrażonej poprzez społeczne zaangażowanie i aktywny udział społeczności w planowaniu.

4. LOKALNE TECHNOLOGIE – włączanie innowacyjnych technik i materiałów, niewykluczające kontynuacji najlepszych tradycji.

Konferencja będzie okazją do eksplorowania bogatej historii planowania miast, projektowania urbanistycznego i architektonicznego, oraz różnorodnych działań podejmowanych dla zachowania dziedzictwa tradycyjnej przestrzeni miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem styku domeny publicznej i prywatnej.

Wykłady otwierające wygłoszą:

• Prof. Robert Adam (pierwszy dzień obrad)

• Prof. Léon Krier (drugi dzień obrad)

Konferencji towarzyszy doroczny zjazd INTBAU International College of Chapters (ICC). Będzie to wyjątkowa okazja do spotkania z wieloma reprezentantami światowej sieci INTBAU.

Zapraszamy do nadsyłania artykułów i posterów. W celu rejestracji oraz przesłania abstraktów prosimy o wypełnienie FORMULARZA ONLINE. Jeżeli napotkają Państwo problemy z rejestracją online, prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO (wraz z abstraktem) i przesłanie go pocztą elektroniczną na adres: intbau@intbaupoland.com.

Zaakceptowane materiały będą opublikowane w pokonferencyjnej monografii „Tradycja i dziedzictwo w dzisiejszym obrazie miasta”. Planowany termin wydania: jesień 2014 roku.

Dla członków INTBAU, studentów oraz młodych naukowców (mniej niż 10 lat doświadczenia naukowego), którzy nadeślą zgłoszenia do 7 lutego 2014, oferujemy 33% zniżkę w opłacie konferencyjnej.

 

Spotkanie INTBAU International College of Chapters (ICC)

Termin: 7 Maja 2014

Spotkanie ICC 2014 odbędzie się w EUROPEUM – Europejskim Centrum Kultury, w Krakowie, przy placu Sikorskiego 7. Jest to jedenasty oddział Muzeum Narodowego w Krakowie, od niedawna działający w zaadaptowanym, XVII-wiecznym budynku dawnego spichlerza. Od 2007 roku sieć INTBAU zarządzana jest przez International College of Chapters (ICC) – grupę złożoną z reprezentantów krajowych organizacji INTBAU. Każdy lokalny oddział INTBAU posiada w ICC swojego przedstawiciela oraz prawo do jednego głosu. INTBAU College of Chapters spotyka się regularnie, co najmniej raz w roku, i decyduje o przyszłych projektach, oraz zasadach i kierunkach rozwoju organizacji. W roku 2014 spotkanie ICC po raz pierwszy odbędzie się w Polsce.

Międzynarodowe warsztaty szkoleniowe projektowania kontekstualnego oraz kreacji miejsca

Termin 8-16 maja 2014

Studentów i praktyków architektury, budownictwa, urbanistyki, planowania przestrzennego, architektury krajobrazu oraz architektury wnętrz zapraszamy do udziału w interdyscyplinarnych warsztatach zorganizowanych przez INTBAU Polska oraz Politechnikę Krakowską, we współpracy z INTBAU Italia oraz Instytutem Allerhanda, który specjalnie na potrzeby studia warsztatowego udostępni swoją siedzibę w historycznej kamienicy przy placu Sikorskiego w Krakowie.

Warsztaty, wzbogacone serią wykładów, prowadzone przez międzynarodową grupę specjalistów, mają na celu wymianę doświadczeń i szkolenie w dziedzinie zrównoważonej architektury i budownictwa, oraz urbanistyki partycypacyjnej, ze szczególnym naciskiem na kontekstualne projektowanie wnętrz i przestrzeni publicznej.

Temat warsztatów jest ściśle powiązany z poprzedzającą je konferencją, dzięki czemu uczestnicy będą mieli okazję do bezpośredniej konfrontacji teorii z praktyką. Miejsce i temat warsztatów daje możliwość analizy złożonej historii obrazu miejsca oraz budynków i otaczającej je przestrzeni publicznej. Na przykładzie obszaru Placu Sikorskiego w Krakowie, przedmiotem badań i studiów projektowych będą cztery zasady zrównoważonej urbanistyki:

1. MIEJSCOWA TRADYCJA – jej rola w kształtowaniu współczesnego obrazu miasta;

2. Tożsamość i ‘DNA’ miejsca – z bogactwem nawarstwień historycznych;

3. ZBIOROWA MĄDROŚĆ – dzięki aktywizacji lokalnej społeczności;

4. LOKALNE TECHNOLOGIE – poprzez innowacyjność niewykluczającą kontynuacji dobrych tradycji.

Cechą warsztatów szkoleniowych INTBAU jest praktyczna eksploracja zasadniczych elementów projektowania tradycyjnego oraz kontekstualnego, co zawsze oznacza projektowanie w ściśle określonym kontekście historycznym i wymaga pogłębionej analizy miejscowej tradycji budowlanej. Architektura i urbanistyka kontekstualna wzmacnia elementy ciągłości i kontynuacji; nie tylko łączy teraźniejszość z przeszłością, ale poprzez dzisiejsze projekcje scala przeszłość z przyszłością. Uczestnicy warsztatów oglądają, dotykają studiują i analizują fizyczne struktury budowli oraz przestrzeni miejskich, ale również ich otoczenie społeczne i kulturowe, w tym tradycje, których budynki i krajobrazy są nośnikami.

Celem warsztatów jest umożliwienie wymiany wiedzy i doświadczeń, poprzez wspólne badania typomorfologiczne, wsparte praktycznymi ćwiczeniami tradycyjnych technik rysunkowych i projektowych – oraz fotografii – dla wykształcenia umiejętności analizy i oceny charakteru zastanej zabudowy i innych elementów środowiska miejskiego. Rezultatem krakowskich warsztatów będzie seria interdyscyplinarnych analiz miejsca oraz projekty dotyczące wytypowanego obszaru w rejonie placu Sikorskiego, w tym przestrzeni publicznej, kwartału zabudowy, budynku i wnętrz.

Uczestnicy będą pracowali w małych zespołach, obejmujących wybrane przez nich dyscypliny (urbanistykę, architekturę, budownictwo, wnętrza, krajobraz), mając równocześnie możliwość trans-dyscyplinarnej wymiany doświadczeń, przy współpracy z innymi zespołami, we wspólnym poszukiwaniu ducha miejsca. Warsztaty przygotują uczestników do prowadzenia analiz i prac projektowych w ramach zespołów zajmujących się architekturą i urbanistyką tradycyjną. Dodatkowo, warsztaty będą doskonałą okazją do nawiązania nowych kontaktów i dołączenia do sieci wyróżniających się badaczy i praktyków projektowania tradycyjnego i kontekstualnego.

W czasie weekendu 9-11 maja, uczestnicy warsztatów będą mieli okazję odwiedzenia Zakopanego, wycieczki po tatrzańskich szlakach, oraz zapoznania się z dziedzictwem architektonicznym południowej Małopolski (Szlak Budownictwa Drewnianego UNESCO).

 

SEKRETARIAT KONFERENCJI:

Prof. dr hab. inż. arch. Stanisław Juchnowicz
Przewodniczący Komitetu Naukowego
E: sjuchnowicz@interia.pl
T: +48 12 628 36 42

Dr Tomasz Jeleński
Sekretarz Naukowy
E: tomasz@intbaupoland.com
T: +48 601 400 395

Mgr inż. arch. RIBA/DOIA Izabela Gajny
Sekretarz Organizacyjny
E: izabela@intbaupoland.com
T: +44 (0) 7807 171 594

Mgr inż. arch. Ewelina Woźniak-Szpakiewicz
Sekretarz Organizacyjny
E: ewelina@intbaupoland.com
T: +48 662 542 580

 

ORGANIZATORZY:

INTBAU Poland Chapter, Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej

GŁÓWNI PARTNERZY:

INTBAU UK, Instytut Allerhanda

TERMINY:

7.02.2014 – zgłoszenia uczestnictwa – ‘early bird’

28.02.2014 – zgłoszenia uczestnictwa – termin ostateczny

15.03.2014 – kwalifikacja abstraktów

31.03.2014 – opłata konferencyjna

15.04.2014 – nadsyłanie zaakceptowanych artykułów do publikacji

 

DOKUMENTY:

CALL FOR PAPERS (.PDF)

TERMINY I OPŁATY (.PDF)

WARUNKI UCZESTNICTWA (.PDF)

facebook share