Informacja o kwalifikacji do udziału w Konkursie architektonicznym na koncepcję pawilonu edukacyjnego na terenie Golędzinowa w Warszawie

24 listopada 2014 roku został ogłoszony Konkurs architektoniczny na koncepcję pawilonu edukacyjnego na terenie Golędzinowa w Warszawie

Prezentujemy wyniki kwafilikacji do udziału w Konkursie:

Pismo Sekretarza Konkursu dotyczące kwalifikacji do udziału w Konkursie architektonicznym na koncepcję pawilonu edukacyjnego na terenie Golędzinowa w Warszawie

facebook share