Informacja dotycząca składek członkowskich

Tradycyjnie na przełomie roku przypominamy informacje związane ze składkami członkowskimi oraz prosimy w miarę możliwości o ich jednorazową wpłatę za okres całego roku, tj. 300 zł (absolwenci 180 zł).
Upraszcza to znacznie procedury księgowe i usprawnia pracę Biura Oddziału, a w skali roku daje realne oszczędności i możliwość efektywniejszego zagospodarowania składek.
Uprzejmie prosimy o pozytywne rozpatrzenie prośby.

Jeśli nie przewidzieliście w tym roku wpłaty jednorazowej, będziemy wdzięczni za wpłaty półroczne lub kwartalne. Nawet taka zmiana kilkukrotnie zmniejszy czas niezbędny na księgowanie wpłat.

Przypominamy, że wysokość składek w 2023 roku wynosi odpowiednio 25 zł (aktywni zawodowo architekci) i 15 zł (absolwenci przez okres 3 lat od daty uzyskania dyplomu na wyższej uczelni architektonicznej).
Aktualne informacje dotyczące składek znajdują się na stronie www OW SARP.

Przypominamy jednocześnie, że członkowie OW SARP którzy przeszli na emeryturę są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.
W przypadku nabycia uprawnień emerytalnych prosimy o pisemną informację do Biura OW SARP (biuro@sarp.warszawa.pl).

Jednocześnie zachęcamy do dobrowolnych wpłat na Fundusz Pomocy Koleżeńskiej.

Prosimy o wpłaty składek członkowskich oraz dobrowolnych wpłat na Fundusz Pomocy Koleżeńskiej na rachunek: Bank Millennium SA: 42 1160 2202 0000 0000 2748 2961

facebook share