Formularz informacyjny dla kandydata na członka KSK OW SARP w kadencji 2015-2018

Publikujemy formularze dla członków OW SARP, którzy chcą kandydować do KSK, a nie będą mogli przyjść na zebranie w dniu 3 października. 

1. Formularz Informacyjny

2. Zgłoszenie Kandydatury na Sędziego Konkursowego Członka KSK OW SARP 1

3. Zgłoszenie Kandydatury na Sędziego Konkursowego Członka KSK OW SARP 2

Członkowie, którzy byli w KSK w kadencji 2012 – 2015 – wypełniają tylko Zgłoszeni Kandydowania nr 2, gdzie jest uwaga, że są w bazie sędziów i zobowiązują się do uaktualniania swoich danych.
Członkowie którzy nie byli sędziami w kadencji 2012 – 2015 – wypełniają Zgłoszenie Kandydowania nr 1 oraz Formularz Informacyjny.

facebook share