Akcja #ArchitekcidlaKlimatu

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Przez cały październik trwać będzie akcja #ArchitekcidlaKlimatu zainicjowana przez Koło Architektury Zrównoważonej Oddziału Warszawskiego SARP. Tym samym chcielibyśmy włączyć środowisko architektów w działania mające na celu podkreślenie wagi kryzysu klimatycznego i zwrócenie uwagi na możliwości, jakimi jako projektanci dysponujemy, aby przeciwdziałać jego konsekwencjom.
Biorąc udział w akcji zapewniamy, że kwestie klimatyczne są dla nas jednymi z najistotniejszych i deklarujemy, że nasze działania zawodowe nakierowane będą na rozwiązania korzystne dla klimatu i środowiska.
Mamy nadzieję, że inicjatywa #ArchitekcidlaKlimatu pozwoli pokazać powszechne zaangażowanie naszego środowiska w kwestie klimatyczne.
Sformułowaliśmy deklarację, która podkreśla naszą odpowiedzialność oraz rolę jaką mamy do odegrania w propagowaniu korzystnych, proklimatycznych działań. Zdajemy sobie sprawę, że rozwiązania przyjazne dla klimatu są dziś koniecznym kryterium projektowania wysokiej jakości środowiska zbudowanego. Świadomość potrzeby ich stosowania powinna być powszechna zarówno wśród architektów, projektantów branżowych jak i inwestorów.
Wierzymy, że połączenie naszych sił i wspólna troska o stan klimatu, wyrażająca się w odpowiednich działaniach zawodowych, społecznych oraz edukacyjnych, może mieć znaczący wpływ na przyszłość naszej planety.
Bardzo serdecznie zachęcamy do przyłączenia się do akcji m.in. poprzez publiczne poparcie tekstu deklaracji. Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywą:
Facebook: https://www.facebook.com/ArchitekciDlaKlimatu/
Instagram: https://www.instagram.com/architekcidlaklimatu/
https://sarp.warszawa.pl/kola/kolo-architektury-zrownowazonej/
kontakt do organizatorów: kaz@sarp.warszawa.pl

https://sarp.warszawa.pl/wordpress/wp-content/uploads/2019/09/3_ArchitekciDlaKlimatu_INSTRUKCJA.pdf

https://sarp.warszawa.pl/wordpress/wp-content/uploads/2019/09/2_architekcidlaklimatu_DEKLARACJA.pdf

facebook share