IMPORT/EXPORT 03 – Edukacja

Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ul.Pańska 3
Start 18:00

Edukacja to narzędzie emancypacji i jedno z ważniejszych pól kontestacji zastanego porządku. Paradoskalnie jednak szkoła często staje się miejscem reprodukcji schematów w oparciu o przymus rywalizacji, tłumi rozbudzanie ciekawości, krytycyzm i zabija w jednostkach wolę poszukiwania. Ivan Illich twierdził, że większość wiedzy zdobywamy poza szkołą. W swojej książce Odszkolnić Społeczeństwo postulował zmianę systemu edukacji na rzecz nieformalnych sposobów zdobywania wiedzy w oparciu o współpracę i dzielenie się informacjami z innymi poprzez sieć powiązań towarzyskich. Dziś narzędziem pozainstytucjonalnej wymiany informacji jest Internet. Jednak ryzyko jakie niesie ze sobą usieciowienie edukacji , to uniformizacja i spłaszczenie świata, zamiast wzbogacania jego różnorodności. W jaki sposób myśleć o przyszłości edukacji architektonicznej będą rozmawiać na najbliższym spotkaniu młodzi polscy architekci, których łączy doświadczenie migracji.

Zuzanna Ufnalska (1976), Magisterium i doktorat na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Studia doktoranckie na Wydziale Architektury Uniwersytetu w Nagoya w latach 2005-2009 poprzedzone stażem badawczym. Od 2010 staż wykonawczy w firmie WARBUD, a obecnie architekt w pracowni JEMS w Warszawie.

Mateusz Mastalski (1985), absolwent Politechniki Śląskiej, doktorant na Politechnice Wrocławskiej, architekt w duńskiej pracowni COBE.

Prezentacja architektów i dyskusja odbędzie się w ramach cyklu IMPORT/EXPORT współorganizowanego przez Warszawski SARP i Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

Prowadzenie SARP Warszawa: Aleksandra Wasilkowska, Mateusz Świętorzecki, Jan Sukiennik

facebook share