IMPORT/EKSPORT 02 – Krajobraz

Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ul.Pańska 3
Start 18:00

Styk dwóch ekosystemów w języku ekologii to ekoton. Jest nim strefa przejściowa pomiędzy lasem, polaną, jeziorem i torfowiskiem. Zachodzi tu nieustanna fluktuacja i wymiany gatunków. To właśnie na terytorium ekotonu, czyli styku różnych typów krajobrazów występuje największa bioróżnorodność. Ekoton można porównać z architekturą czasów glokalizacji, w której zachodzi nieustanna wymiana. Styk różnych pejzaży, kultur i praktyk, fluktuacja form i narracji generuje nowe i nieoczekiwane architektoniczne hybrydy, łączące cechy narodowe, naturalne, sztuczne i obce. O tym jak w globalnym świecie mieszają się cywilizacja, natura i praktyki architektoniczne opowiedzą na najbliższym spotkaniu młodzi polscy architekci, których łączy doświadczenie migracji.

Ewa Rudnicka (1982) architektka propagująca architekturę tymczasową (Oligocen) i kuratorka projektu UFO autorstwa francuskich architektów EXYST oraz Łukasz Kowalski (1978) architekt krajobrazu, który kilka lat spędził w pracowniach w Wielkiej Brytanii, a od 2010 roku prowadzi własną pracownie w Warszawie.

Prezentacja architektów i dyskusja odbędzie się w ramach cyklu IMPORT/EXPORT współorganizowanego przez Warszawski SARP i Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

Prowadzenie SARP Warszawa: Aleksandra Wasilkowska, Mateusz Świętorzecki, Jan Sukiennik

facebook share