Zwyczajne Sprawozdawczo-Programowe Walne Zebranie Członków OW SARP

14 maja 2022 r. w siedzibie SARP w Warszawie odbyło się Zwyczajne Sprawozdawczo-Programowe Walne Zebranie  Członków naszego Oddziału.
W miłej atmosferze towarzyskiego popandemicznego spotkania, obecne Władze Oddziału przedstawiły sprawozdanie z dwuipółletniej działalności.
Zebrani w Pawilonie SARP przyjęli przedstawione sprawozdanie.

W dalszej części zastanawiano się nad przyszłymi kierunkami działania Stowarzyszenia. Zgłoszono 12 Projektów Uchwał, przyjęto 11 z nich.
Zebranie uświetniła uroczystość uhonorowania aktywnych członków Oddziału odznakami SARP:

  • Złotą odznakę pośmiertnie otrzymał Włodzimierz Mucha.
  • Srebrne odznaki otrzymały: Justyna Biernacka, Katarzyna Łowicka i Magda Pios.
  • Brązowe odznaki otrzymali: Roman Dziedziejko, Kalina Eibl, Konrad Grabowiecki, Justyna Kowalik, Igor Łysiuk, Natalia Płoszaj-Mazurek, Mateusz Płoszaj-Mazurek, Magdalena Strużycka, Anna Tofiluk, Kinga Zinowiec-Cieplik.

Gratulujemy!

Serdecznie dziękujemy naszym partnerom wydarzenia: Flokk, Kreon, Elements oraz Partnerom OW SARP: Cosentino i New Trendy za pomoc w organizacji imprezy.
Specjalne podziękowania dla OKK! Design.

facebook share