Uroczystości pogrzebowe arch. Grażyny Jonkajtys-Lubej

Z żalem zawiadamiamy, że zmarła długoletnia członkini Oddziału Warszawskiego SARP arch. Grażyna Jonkajtys-Luba.

Wybitny architekt. Twórczyni wielu nagradzanych projektów z dziedziny architektury i urbanistyki zarówno w kraju jak i zagranicą.
Brała udział w tworzeniu m.in. kamienic przy Rynku w Gliwicach, planu Pyskowic czy dzielnicy uniwersyteckiej w Lublinie.
W latach 1965–1979 wspólnie z mężem architektem, Jerzym Lubą, pracowała w biurach architektonicznych w Ghanie i Nigerii.
Była autorką licznych opracowań i publikacji z dziedziny historii architektury i urbanistyki oraz opracowań monograficznych m.st. Warszawy dotyczących architektury i architektów.

W strukturach Oddziału Warszawskiego SARP znajdowała się od 1952 roku. Była członkiem Zespołu ds. Upamiętnienia Zasłużonych Architektów.
W latach 1972-75 była członkiem Prezydium ZG SARP ds. informacji i wydawnictw.

Cześć Jej pamięci!

Koleżanki i koledzy
z Oddziału Warszawskiego SARP

 

facebook share