Zmarł architekt Jerzy Kuźmienko

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 8 kwietnia 2017 r. zmarł w wieku 86 lat Kolega Jerzy Kuźmienko – architekt i urbanista, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej z roku 1954 r. (inż.) i roku 1965 (mgr inż. arch.); od 1956 r. członek Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP.

Jeden z członków założycieli powstałego na przełomie 1957/58 Koła Młodej Architektury przy OW SARP. Przewodniczący ostatniej Komisji Kwalifikacyjno-Artystycznej w kadencji; Członek Kolegium Sędziów Konkursowych OW SARP w kadencji 2009-2012. Za działalność w Stowarzyszeniu w latach 1968-2006 wyróżniany odznaką SARP.


Zaczynał pracę zawodową jako projektant w Zakładzie Projektowania Kombinatu Budownictwa Miejskiego – Warszawa Śródmieście. Był wykładowcą w Zakładzie Rysunku Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

W ostatnich dekadach razem z Beatą Bejtman – Kuźmienko prowadził Autorską Pracownię Architektury.
Aktywny zarówno w Stowarzyszeniu jak i w samorządzie zawodowym architektów (był członkiem Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP)  oraz rzeczoznawcą budowlanym w zakresie projektowania architektonicznego bez ograniczeń.

Do najważniejszych swoich osiągnięć zaliczał realizowany w latach 1977-1993 Kościół Miłosierdzia Bożego w Kaliszu (projekt 1958: Jerzy Kuźmienko, Andrzej Fajans).
Był między innymi współautorem warszawskich osiedli: „Jantar I” i „Jantar V” oraz „Wilga IV” na Gocławiu; osiedla mieszkaniowego „Służew nad Dolinką” oraz budynków wielorodzinnych przy ul. Koziej 9 i ul. Karowej 18a w Warszawie.
Autor ponad 10 warszawskich prac konkursowych nagradzanych i wyróżnianych od 1957 r.m.in. na projekt gmachu Sądu Najwyższego w Warszawie czy projekt zagospodarowania przestrzennego terenu Cytadeli w Warszawie; a także na projekty obiektów w Krakowie, Częstochowie, Poznaniu i Zielonej Górze oraz międzynarodowych w Montevideo (1959) i Tunisie (1961).

Jego pasją był rysunek i akwarela, które zaprezentował na wystawach:
Jerzy Kuźmienko „Rysunek” i „Projekty” (wystawa twórczości) Oddział Warszawski SARP 15-26 listopada 2008 r.
„Jerzy Kuźmienko. 55 lat pracy twórczej” Muzeum Architektury we Wrocławiu 29 kwietnia – 28 czerwca 2009.

Twórczość i działalność Jerzego Kuźmienki znalazła się w 2014 r. wśród tematów prac magisterskich absolwentów Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego.

facebook share