Zmarł architekt Tadeusz Mycek

Zmarł Kol. Tadeusz Mycek (1923-2019) od roku 1951, roku ukończenia WAPW był członkiem SARP. Prócz znaczącej listy projektów i realizacji obiektów architektury przemysłowej i użyteczności publicznej zostawił rozproszony w prasie codziennej i czasopismach zbiór rysunków  architektonicznych – widoków nie tylko własnej twórczości projektowej. Styl Tadeusza Mycka bliższy był pokoleniu architektów grafików i ilustratorów, absolwentów WAPW lat. 30; łączył pokolenia uczniów i ich nauczycieli. Wraz ze spisywaniem wspomnień w 2013 r. rozpoczął porządkowanie swych notatek, rysunków, dokumentów, fotografii, prasowych wycinków z lat 1949-2011.
W 2016 roku własnym sumptem wydał (na prawach rękopisu) „Wszyscy jesteśmy z ‘Arsenału’ ” –
egzemplarz podarowany Oddziałowi Warszawskiemu opatrzył dedykacją: „Przesyłam zebrany materiał jako element naszej – architektów powojnia – HISTORII – Mycek, styczeń 2017”


Z podziękowaniami za wkład w spisaną historię architektury i jej powojennych twórców – OW SARP
Nabożeństwo żałobne odbędzie się 25 października 2019 roku o godzinie 14.00 w kościele p.w. Świętego Wincentego na Bródnie, po którym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na miejscowym cmentarzu.

facebook share