Zmarł arch. Krzysztof Domaradzki

Z wielkim żalem żegnamy kolegę dr. hab. arch. Krzysztofa Domaradzkiego, warszawskiego architekta i urbanistę. Laureata wielu konkursów architektonicznych i urbanistycznych. W 1986r. otrzymał pierwszą nagrodę w międzynarodowym konkursie na ulepszenie struktury urbanistycznej Nowego Belgradu a na przełomie 1986 -1989 roku pełnił funkcję konsultanta Rady Miejskiej Belgradu.  Współautor licznych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Warszawy i okolicznych miejscowości. Był głównym projektantem koncepcji przebudowy Traktu Królewskiego, przywracając do życia salon miejski rejonu ulic Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście.
Przez większą część życia akademickiego związany z Wydziałem Architektury Politechniki Warszawskiej, stopień doktora habilitowanego otrzymał w 2014 roku a stanowisko profesora nadzwyczajnego w 2015 roku. Na przełomie lat 70-tych i 80-tych XXw. architekt miejski  Podkowy Leśnej. Wiceprezes Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz wiceprezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich w latach 1984-1987. W 2016 roku odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej i naukowo-dydaktycznej w dziedzinie architektury.
Zmarł w wieku 75 lat 26 czerwca 2020 roku.
Cześć jego pamięci!

facebook share