Zgłoszenia do Nagrody Roku SARP 2013

Do 7 marca 2014 r. można zgłaszać obiekty do NAGRODY ROKU SARP za najlepszy zrealizowany obiekt architektoniczny w Polsce w roku 2013 oraz NAGRODY SARP za najlepszy obiekt architektoniczny wzniesiony ze środków publicznych w roku 2013. O przyznanie Nagrody mogą występować architekci – autorzy, a także jednostki statutowe SARP, biura i pracownie projektowe, inwestorzy i organa administracji publicznej, redakcje za zgodą autorów.

Do każdego zgłoszenia muszą być dołączone:

  1. Nazwa i adres zgłaszającego.
  2. Imię i nazwisko autora /zespołu autorskiego/ oraz nazwa i adres pracowni, z danymi kontaktowymi
  3. Nazwa i adres inwestora z danymi kontaktowymi,
  4. Nazwa i adres wykonawcy z danymi kontaktowymi,
  5. Opis źródeł finansowania (publiczne – prywatne),
  6. Opisowa charakterystyka obiektu /zespołu obiektów/ nie przekraczająca 2-ch stron maszynopisu w formacie A-4
  7. Zdjęcia i ewentualnie rysunki umieszczone na maksimum 4 arkuszach formatu A4
  8. Materiały w wersji elektronicznej na płycie CD: (8-12 zdjęć wyłącznie w formatach TIFF, rozdzielczość min. 300 dpi- rysunki wyłącznie w formatach EPS, PDF – sytuacja, po jednym rzucie, przekroju obiektów zgłoszonych do konkursu Nagroda Roku)

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

Agnieszka Bulanda
Dział Wydawnictw i Promocji Architektury
Zarząd Główny SARP
ul. Foksal 2
00-950 Warszawa

W związku z objęciem przez Prezydenta RP p. Bronisława Komorowskiego – Honorowego Patronatu nad konkursem Nagroda Roku SARP, uroczyste ogłoszenie wyników za obiekty oddane do użytku w 2012 i 2013 roku, odbędzie się wyjątkowo razem, w maju 2014 roku.

facebook share