Żeby mi się chciało tak, jak mi się nie chce – warsztat

“Deadlajny”, “ASAPY” i “fakapy” to pojęcia, które występują obecnie w słowniku architekta prawdopodobnie częściej niż “belka”, “strop Kleina” czy “godne wynagrodzenie prac projektowych”. Architekt jest współcześnie w pierwszej kolejności koordynatorem, zawieszonym nieustannie między mailem od klienta, telefonem z budowy i spotkaniem z branżystą. Obserwując nasze koleżanki i kolegów zastanawiamy się, jak nie dać się zasypać lawinie spraw na wczoraj, zachowując jednocześnie trzeźwość umysłu i motywację do działania, dlatego podczas warsztatu “Żeby mi się chciało tak, jak mi się nie chce” poruszymy zagadnienia związane z efektywnym zarządzania czasem i zespołem, organizacją pracy i motywacją do niej mimo przeciwnościom losu.

Warsztat poprowadzi Patrycja Antoniak-Tęskna, doktor nauk prawnych, mediator oraz autorka licznych publikacji naukowych, m.in. autorka “Komentarza do ustawy o muzeach” i współautorka “Komentarza do ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” (oba wydane przez Wolters Kluwer Polska i dostępne w systemie LEX). Od ponad 12 lat wspiera inwestorów, pracownie architektoniczne i biura inżynierskie w przygotowaniu i realizacji inwestycji budowlanych, w tym dużych zamówień publicznych, w Warszawie i na terenie całego kraju. Specjalista w zakresie prawa administracyjnego materialnego (m.in. budowlanego, zagospodarowania przestrzennego) i procedury administracyjnej oraz umów o prace projektowe i praw autorskich do dokumentacji projektowej. Posiada duże doświadczenie w doradztwie zarówno na rzecz podmiotów prywatnych, jak i publicznych. Gdy nie pracuje jako prawnik i nie pisze, realizuje trzecią ze swoich zawodowych pasji, wspierając osoby zastanawiające się nad zmianą pracy lub pragnące otworzyć albo rozkręcić własny biznes. Dla OW SARP w maju 2018 r. przeprowadziła warsztat dla architektów poszukujących nowej drogi zawodowej. Ma męża i córeczkę.

Liczba uczestników ograniczona, obowiązują zapisy: kontakt@sarp.warszawa.pl
Wydarzenie organizowane jest przez Sekcję Młodych OW SARP i odbywa się w ramach Maja z Architekturą Oddziału Warszawskiego SARP.
Partnerami Oddziału Warszawskiego SARP, wspierającymi realizację tych wydarzeń są firmy:
Spectra Lighting – Partner Strategiczny OW SARP;
Grupa Eiffage – Partner OW SARP;
Bejot – Partner OW SARP.

facebook share