Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania Członków OW SARP – 14.10.2023 r. (sobota)

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

Działając na podstawie § 47 Statutu Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz § 1 Regulaminu Walnego Zebrania Członków Oddziału – zwołuję Zwyczajne Sprawozdawczo-Programowo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich, które odbędzie się:

w sobotę 14 października 2023 roku

w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich przy ulicy Foksal 2 w Warszawie
i rozpocznie się o godzinie 9.00.

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Oddziału, wydarzeniem podsumowującym dotychczasową czteroletnią kadencję Zarządu, ale i wyznaczającym kierunek działania na kolejne lata.
Podczas Walnego Zebrania przedstawimy zakres działań Zarządu w ostatnich latach i wybierzemy nowego Prezesa, członków Zarządu, władz statutowych, sędziów konkursowych na kadencję 2023 2027. To spotkanie to też wybór delegatów na Walny Zjazd SARP, który odbędzie się w II kwartale 2024 r.

Zapraszając na Zebranie wystosowuję jednocześnie
APEL DO DZIAŁANIA!

Zabierz głos w sprawach dotyczących naszego zawodu! Mandat członkowski SARP daje Ci słyszalność Twojego głosu! Wykorzystaj to!

Głos architektów jest potrzebny i niezbędny stale w debacie publicznej, tym bardziej teraz, kiedy wydaje się, że jesteśmy w historycznym punkcie zwrotnym.

Nie miejmy żalu, że inni są głośniejsi, silniejsi, tylko sami zadbajmy o wzmocnienie naszego głosu!

W toku mijającej kadencji, zobaczyliśmy jaką siłę ma wspólnota i jak jesteśmy słabi, gdy jej nie ma. Widzimy, ile moglibyśmy zdziałać, łącząc nasze siły, wspomagając koleżanki i kolegów podejmujących się realizacji działań statutowych.

Potrzebujemy by głos architektów był brany pod uwagę we współczesnej debacie począwszy od szczebla lokalnego, do krajowego, by praca w zawodzie architekta dawała możliwość realizacji pięknych przestrzeni i nie była codzienną walką. Koleżanki i koledzy na szczeblu Zarządu Głównego SARP, Zarządu OW SARP, pełnomocnicy, ciała statutowe, swoimi działaniami, otworzyli drzwi, odpierali niesprzyjające okoliczności, dbali o interesy środowiska. Potrzebna jest kontynuacja, potrzebne jest wsparcie tych działań.

Każdy z nas ma ograniczony zasób energii, zadbajmy o zwiększenie jej zasobów, tak do działań statutowych lokalnych, realizowanych przez OW SARP, ale również tworząc grupę delegatów na Walny Zjazd SARP, spośród których wybierzemy naszych przyszłych przedstawicieli, którzy zabierają głos w naszym interesie na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Dajmy sobie szansę być obecni, zabrać głos.

Na dole strony znajduje się tekst zawiadomienia wraz z harmonogramem do pobrania.

Jednocześnie informuję, że pełen program Zebrania, sprawozdanie Zarządu Oddziału i inne materiały, które mają być rozpatrzone podczas Zebrania zostaną wysłane członkom OW SARP pocztą elektroniczną do dnia 29 września br., a także od tego dnia będą dostępne w wersji papierowej w Biurze Oddziału.

Serdecznie zapraszam do śledzenia komunikatów, mailingu oraz zapoznania się z materiałami, które wkrótce zostaną udostępnione oraz do wzięcia udziału w Zebraniu. Zachęcam też do wcześniejszego przekazania uwag do przygotowanych dokumentów, które będą omawiane na Zebraniu. Proszę także o deklaracje dotyczące chęci pracy w Komisjach Zebrania: wyborczej, uchwał i wniosków, skrutacyjnej i mandatowej.

Uprzejmie proszę o aktualizację danych kontaktowych, jeśli uległy one zmianie w ostatnim czasie. W razie wszelkich wątpliwości zapraszam do kontaktu z naszym Biurem.

Mam nadzieję, na podniosłe spotkanie, w jak największym gronie,


Z koleżeńskim pozdrowieniem

Prezes OW SARP

arch. Marta Sękulska-Wrońska

facebook share