Wystawa najlepszych prac magisterskich wykonanych na kierunku Architektura Krajobrazu SGGW

Do 8 stycznia 2016 roku w Muzeum SGGW można obejrzeć najlepszych prac magisterskich, wykonanych na kierunku Architektura Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW, w roku akademickim 2014/2015 – Vetusarbore „mgr-ak-2015”.

Partnerem honorowym organizatorów wystawy od pięciu lat jest Sekcja Architektów Krajobrazu Oddziału Warszawskiego SARP, która co roku przyznaje nagrody oraz wyróżnienia honorowe dla najlepszych dyplomów.


W tym roku przedstawiciele Sekcji Architektów Krajobrazu Oddziału Warszawskiego SARP: Rafał Mroczkowski – przewodniczący Sekcji, Katarzyna Łowicka – wiceprzewodnicząca Sekcji oraz Paweł Bartman – członek Sekcji, przyznali jedną nagrodę honorową oraz trzy wyróżnienia honorowe:

· Nagroda honorowa: mgr inż. arch. kraj. Paulina Pianowska: „Koncepcja rewaloryzacji zabytkowego parku w Wyszkowie”. Promotorka: dr inż. Beata Fortuna-Antoszkiewicz

zobacz pracę: |   plansza 1    |  plansza 2     |    plansza 3      |      plansza 4

· Wyróżnienie honorowe: mgr inż. arch. kraj. Joanna Kawa: „Projekt rewitalizacji historycznego traktu Ujazdów-Grzybów w Warszawie”. Promotorka: dr inż. Elżbieta Myjak-Sokołowska

zobacz pracę: |   plansza 1    |  plansza 2     |    plansza 3      |      plansza 4

· Wyróżnienie honorowe: mgr inż. arch. kraj. Katarzyna Wiśniewska: „Leśne ślady pamięci na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Koncepcja gry terenowej.” Promotor: dr inż. Anna Długozima

· Wyróżnienie honorowe: mgr inż. Daria Szarejko: „Koncepcja krajobrazu pamięci jako forma upamiętniająca historię i tożsamość Małej Ojczyzny na przykładzie nieistniejącej wsi Popówka”. Promotor: dr Katarzyna Krzykawska

zobacz pracę:   |   plansza 1

Wszystkie cztery dyplomantki otrzymały roczną prenumeratę dwumiesięcznika SARP – ARCH, a jako nagrodę honorową Sekcja Architektury Krajobrazu OW SARP ufundowała książkę „30/30 Landscape Architecture” MeaghanKombol.


Wernisaż wystawy odbył się w dniu 4 grudnia 2015r w Muzeum SGGW. Na wernisażu obecnych było ponad 100 osób, m.in. przedstawiciele Władz Uczelni: dr hab. Piotr Latocha – Prodziekan ds. Architektury Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, dr hab. Marek Szumański -profesor SGGW, opiekun naukowy wystawy,dr inż. Agnieszka Gawłowska- kurator wystawy, kadra naukowa oraz studenci i absolwenci kierunku Architektura krajobrazu. Gośćmi honorowymi byli emerytowani profesorowie SGGW arch. Jacek Damięcki oraz arch. kraj. Jan Kiciński.

Na wernisażu byli obecni także: Prezes Agencji Promocji Zieleni – Agnieszka Żukowska oraz wiceprezes Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, Piotr Krasiński.

Stowarzyszenia Architektów Polskich było reprezentowane przezarch. kraj. Rafała Mroczkowskiego – członka Zarządu Oddziału Warszawskiego SARP oraz Przewodniczącego Sekcji Architektury Krajobrazu Oddziału Warszawskiego SARP, arch. kraj. Katarzynę Łowicką-wiceprzewodniczącą Sekcji Architektury Krajobrazu OW SARP oraz arch. kraj. Pawła Bartmana – członka Sekcji Architektury Krajobrazu OW SARP.

Wystawę „mgr-ak-2015” można oglądać do 08 stycznia 2016 roku w Muzeum SGGW przy ul. Nowoursynowskiej 161 (Gmach Biblioteki Głównej SGGW) od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00 – 16:00.

 

facebook share