Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Oddziału Warszawskiego SARP

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

działając na podstawie §47 Statutu Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz §1 Regulaminu Walnego Zebrania Członków Oddziału – zwołuję Zwyczajne Sprawozdawczo-Programowo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich,
które odbędzie się:

w sobotę 7 października 2017 roku

w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich przy ulicy Foksal 2 w Warszawie
i rozpocznie się o godzinie 9.00.

Program Zebrania, sprawozdanie Zarządu Oddziału i inne materiały, które mają być rozpatrzone podczas Zebrania zostały wysłane pocztą elektroniczną 22 września br., a także od tego dnia są dostępne w wersji papierowej w Biurze Oddziału.

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Oddziału i najważniejszym wydarzeniem w połowie czteroletniej kadencji Zarządu. Podczas Walnego Zebrania przestawimy Koleżankom i Kolegom zakres prac Zarządu w ostatnich dwóch latach i przedyskutujemy kierunki naszej dalszej działalności. Ważnym wydarzeniem podczas najbliższego zebrania będą wybory nowego Prezesa Oddziału oraz uzupełniające do Zarządu Oddziału, do Kolegium Sędziów Konkursowych oraz Delegatów na Walny Zajazd SARP. Zamierzamy również przedstawić Koleżankom i Kolegom projekt statutu Fundacji Warszawski Pawilon Architektury ZODIAK oraz plany związane z otwarciem Pawilonu w 2018 roku.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z materiałami, które wkrótce zostaną udostępnione oraz do niezawodnego wzięcia udziału w Zebraniu. Zachęcam też do wcześniejszego przekazania uwag do przygotowanych dokumentów, które będą omawiane na Zebraniu.
Proszę także o deklaracje dotyczące chęci pracy w Komisjach Zebrania: uchwał i wniosków, skrutacyjnej, mandatowej i wyborczej.

Uprzejmie proszę o wypełnienie załączonej ankiety aktualizacyjnej dotyczącej danych kontaktowych oraz zasad dostarczania magazynu ARCH i odesłanie jej pocztą elektroniczną lub tradycyjną.
W razie wszelkich wątpliwości zapraszam do kontaktu z naszym Biurem.

Oddział Warszawski SARP
00-366 Warszawa, ul. Foksal 2 (parter)
tel. 22 82 67 439
biuro@sarp.warszawa.pl
Konto bankowe do wpłat składek członkowskich:
Bank Millennium SA: 42 1160 2202 0000 0000 2748 2961

Z koleżeńskim pozdrowieniem
p.o. Prezes OW SARP
Maria Saloni-Sadowska, architekt

 

ANKIETA (kliknij)

PROGRAM RAMOWY (kliknij)

facebook share