Zaproszenie na trzydniowe szkolenie dla architektów i architektów krajobrazu działających w zawodzie pt. „Projektowanie bezpiecznych placów zabaw.”

W dniach 9, 10 i 14 listopada 2023 r. Sekcja Architektury Krajobrazu OW SARP zaprasza na trzydniowe szkolenie OW SARP dla architektów i architektów krajobrazu, działających w zawodzie pt. „Projektowanie bezpiecznych placów zabaw – Wymagania normy PN-EN 1176 z punktu widzenia projektanta placów zabaw”. Celem szkolenia jest nabycie wiedzy o tym, jak zaprojektować bezpieczny i inspirujący plac zabaw, uwzględniając wymagania normy PN-EN 1176 i zasady dobrej praktyki. Aspekty ważne z punktu widzenia pracy projektanta zostaną przedstawione zarówno w części teoretycznej, jak i praktycznej.

Szkolenie poprowadzi Dominik Berliński, założyciel Centrum Kontroli Placów Zabaw, międzynarodowy inspektor RPII, występujący jako biegły w sprawach dotyczących wypadków na placach zabaw.

Harmonogram szkolenia i lokalizacja:

  • 09.11.2023 (czwartek) w godzinach: 09:45-15:50
    Pałac K. Zamoyskiego, Sala Lustrzana (parter), ul. Foksal 2, Warszawa / place zabaw w Warszawie
  • 10.11.2023 (piątek) w godzinach: 09:45-17:00
    Pałac K. Zamoyskiego, Sala Lustrzana (parter), ul. Foksal 2, Warszawa / place zabaw w Warszawie
  • 14.11.2023 (wtorek) w godzinach: 09:45-15:25 – zdalnie na platformie zoom OW SARP.

Pierwszego dnia szkolenia odbędzie się dodatkowo prezentacja „Jak zaprojektować nieszablonowe place zabaw. Nowe produkty w Buglo” – Jacek Mamel, Dyrektor Handlowy – Polska, Buglo Play Sp. z o.o. (ok. 30 min).

Warunki uczestnictwa w Szkoleniu:

Wstęp na szkolenie jest wolny, za zgłoszeniem udziału: kontakt@sarp.warszawa.pl
UWAGA: Ilość miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia będą trwały do wyczerpania miejsc, najpóźniej do dnia 6 listopada 2023 r. Rejestracja uczestników szkolenia nastąpi wg kolejności zgłoszeń. Pierwszeństwo udziału w szkoleniu będą mieć członkowie OW SARP lub innych oddziałów SARP – bez zaległości składkowych.
Dla architektów i architektów krajobrazu, którzy nie należą jeszcze do SARP rezerwujemy kilka miejsc.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Szkoleniu:

a) zgłoszenie na adres: kontakt@sarp.warszawa.pl nazwiska Uczestnika z deklaracją, iż jest się działającym w zawodzie architektem lub architektem krajobrazu. Członków SARP prosimy o dopisanie do zgłoszenia informacji o przynależności do SARP, podanie nazwy oddziału SARP oraz deklarację o niezaleganiu w opłaceniu składek członkowskich.
b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez OW SARP w celu organizacji szkolenia oraz wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez OW SARP wizerunku utrwalonego w ramach szkolenia „Projektowanie bezpiecznych placów zabaw” – Treść OŚWIADCZENIA zostanie rozesłana do Uczestników szkolenia. Podpisane oświadczenia przez uczestników szkolenia będziemy zbierać przed rozpoczęciem szkolenia w dniu 09.11.2023 r.
c) Uwaga: Szkolenie składa się z 3 dni zajęć teoretycznych i praktycznych (program każdego dnia będzie inny). Nie przyjmujemy zapisów na pojedyncze dni. Obowiązuje obecność minimum na 2 pierwszych dniach szkolenia. Zalecamy udział w trzech dniach szkolenia.
d) W związku z tym, że część zajęć praktycznych odbędzie się w terenie – prosimy o strój odpowiedni do pogody (ciepłe buty, czapki, szaliki, rękawiczki, parasolka itp).

Organizator szkolenia: Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich, ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa, tel. 22 82 67 439. Koordynator szkolenia: arch. kraj. Katarzyna Łowicka, OW SARP.
Partnerem Wydarzenia przy realizacji szkolenia jest BUGLO Play Sp. z o.o.

Link do wydarzenia na fb

facebook share