Zaproszenie na spotkanie Forum Ochrony Zabytków

Szanowni Państwo

W imieniu Wojewody Mazowieckiego i Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zapraszam Państwa na spotkanie Forum Ochrony Zabytków, które odbędzie się we wtorek 15 października 2013 roku o godzinie 17.00, w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (pl.Bankowy 3/5, sala 159). Spotkanie będzie poświęcone wyzwaniom i problemom, jakie stoją zarówno przed konserwatorem zabytków, jak i organizacjami społecznymi, zajmującymi się tematyką zabytków na Mazowszu.

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy Konserwatora Zabytków

facebook share