Zaproszenie do udziału w III edycji aukcji prac plastycznych na rzecz Ukrainy

W imieniu Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej dr hab. inż. arch. Krzysztofa Koszewskiego oraz Prodziekana ds. Studiów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej dr hab. inż. arch. Mirosława Orzechowskiego zapraszamy do udziału w trzeciej edycji aukcji na rzecz Fundacji Charytatywni wspierającej bezpośrednio Centrum Św. Marcina De Porres w Fastowie pod Kijowem. Aukcja odbędzie się podczas święta Wydziału w maju 2023 r.

Wszystkie koleżanki i kolegów uprawiających różne dyscypliny sztuki zapraszamy do składania prac na rzecz wiosennej aukcji. Prace można składać w Biurze Dziekana od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15.00 do 30 marca 2023 r.

Zobacz zaproszenie (.pdf).

facebook share