“Zaprezentuj siebie” – konkurs majówkowy

Z okazji pierwszego wiosennego spotkania architektów czyli  Majówki Architektów zachęcamy wszystkich architektów z Warszawy i województwa mazowieckiego do udziału w Pierwszym Konkursie Majówkowym  “ZAPREZENTUJ SIEBIE”.

W czasach chronicznego przeładowania informacją  przekaz musi być szybki, celny, sugestywny, interesujący  i bezpośredni. Czy architekturę tworzoną w Waszej pracowni da się podsumować hasłem, obrazem, formą przestrzenną? W jaki sposób w prostej prezentacji moglibyście przedstawić ideę realizowaną w Waszej pracowni?
Architekci są mistrzami syntezy, zróbcie to!

warunki konkursu >>>

WARUNKI KONKURSU:

1. Organizatorami konkursu są wspólnie OW SARP i MaOIARP.
2. Uczestnikiem konkursu może być członek OW SARP lub/i członek MaOIARP lub/i architekt, architekt wnętrz lub architekt krajobrazu z województwa mazowieckiego niezrzeszony w OW SARP lub/i MaOIARP. Uczestnikiem konkursu może być grupa architektów lub pracownia architektoniczna.
3. Technika prezentacji dowolna – może być to plansza płaska lub przestrzenna.
4. Format prezentacji musi zmieścić się w formacie 50 cm x 50 cm x 50 cm.
5. Pracę konkursową należy podpisać na aversie pracy imieniem i nazwiskiem lub nazwą grupy/pracowni oraz udostępnić na awersie lub rewersie kontakt (telefoniczny , mailowy).
6. Należy zgłosić swoje uczestnictwo na adres mailowy: majowka@sarp.warszawa.pl do końca dnia 19 maja 2017. W zgłoszeniu wystarczy podać imię i nazwisko lub nazwę uczestnika.
7. Prace należy dostarczyć do siedziby Oddziału Warszawskiego SARP, ul. Foksal 2, w dniu Majówki Architektów 23 maja 2017 (wtorek) do godziny 17:00.
8. Prace zostaną zaprezentowane podczas tego wydarzenia i wezmą udział w plebiscycie z nagrodami.
9. Ze strony organizatorów nie przewiduje się dodatkowych wyjaśnień czy odpowiedzi na pytania. Pozostawiamy pełną dowolność kreatywności uczestników konkursu.
10. Mimo, że konkurs jest w pewnym sensie zabawą, to należy potraktować formę i pomysł z należytą powagą – organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac nie przystających do rangi spotkania.
11. Prace pozostają własnością uczestników. Uczestnicy konkursu powinni odebrać swoje prace w terminie 7 dni po Majówce Architektów (do 30 maja 2017) potem prace ulegną zniszczeniu.
12. Start w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą uczestnika na: warunki konkursowe, przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z obowiązującymi ustawami w dniu ogłoszenia konkursu), przekazanie praw autorskich majątkowych organizatorom konkursu do publikacji pracy w internecie i innych mediach.

Zapraszamy OWSARP i MaOIARP

facebook share