Zamówienie publiczne: Przebudowa parteru budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy ul. Zawrat 30 w Warszawie z przystosowaniem do funkcji biurowo-mieszkalnej

Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pod nazwą „Przebudowa parteru budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy ul. Zawrat 30 w Warszawie z przystosowaniem do funkcji biurowo-mieszkalnej” wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych prowadzonych w oparciu o przedmiotową dokumentację.

Szczegóły na stronie BIP

facebook share