XXIV Edycja Konkursu Polski Cement w Architekturze

Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu organizują konkurs na najlepszą realizację z użyciem technologii żelbetowej. Celem konkursu jest pokazanie możliwości twórczego użycia technologii betonowej w budownictwie.

Zadanie konkursu polega na corocznym wyborze najlepszej realizacji wykonanej i przekazanej do użytku do końca roku poprzedzającego rok, w którym odbywa się kolejna edycja Konkursu. W przypadku XXIV edycji konkursu mogą być realizacje oddane do użytku do końca 2019 roku.

Termin zgłaszania prac upływa w dniu 16.10.2020 r. do godz. 15:00 (zgłoszenia przyjmuje Biuro Zarządu Głównego SARP, ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa)

Do udziału w konkursie winny być zgłaszane prace z istotnym i znaczącym zastosowaniem technologii betonowej. Mogą to być prace z zakresu:

obiektów budownictwa ogólnego,
obiektów budownictwa przemysłowego,
obiektów inżynierskich.

Prace do udziału w konkursie mogą być zgłaszane poprzez:
oddziały SARP,
oddziały PZITB,
pracownie, biura projektów,
inwestorzy,
Stowarzyszenie Producentów Cementu.

Regulamin konkursu na stronie www organizatora.

facebook share