XXIII EDYCJA KONKURSU POLSKI CEMENT W ARCHITEKTURZE

Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu organizują kolejną edycję konkursu na najlepszą realizację z użyciem technologii żelbetowej. Celem konkursu jest pokazanie możliwości twórczego użycia technologii betonowej w budownictwie.Zadanie konkursu polega na corocznym wyborze najlepszej realizacji wykonanej i przekazanej do użytku do końca roku poprzedzającego rok, w którym odbywa się kolejna edycja Konkursu. W przypadku XXIII edycji konkursu mogą być realizacje oddane do użytku przed końcem 2018 roku.
Do udziału w konkursie winny być zgłaszane prace z istotnym i znaczącym zastosowaniem technologii betonowej. Mogą to być prace z zakresu:

  • obiektów budownictwa ogólnego,
  • obiektów budownictwa przemysłowego,
  • obiektów inżynierskich.

Prace można zgłaszać do 23 września 2019 r. do godz. 15:00 (przyjmuje Biuro Zarządu Głównego SARP, ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa)
Więcej informacji na stronie www organizatora.

facebook share