Wystawa studenckich projektów architektonicznych #bieszczady

Oto efekty wystawy studenckich projektów architektonicznych #bieszczady mającej miejsce w starej cerkwi pw. NMP w Baligrodzie, która została zaprojektowana i zorganizowana przez Łukasza Pałczyńskiego – studenta drugiego roku Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

Prezentowane prace pokazują autorskie interpretacje przestrzenne zastanych elementów natury i tradycji w postaci projektów budynków o konkretnych funkcjach odpowiadających na potrzeby ludzi dostrzeżone w dzisiejszych Bieszczadach. Projekty zostały wykonane dzięki uprzejmości Pana Tomasza Sybidło, właściciela działki w Bystrem, będącej podstawą dla opracowywanych koncepcji i pod opieką dr inż. arch. Piotra Trębacza na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Spotkania z lokalnymi władzami, rzemieślnikami oraz działaczami dały dodatkową możliwość lepszego poznania kontekstu miejsca- w szczególności fenomenu łuski bystrego, wód arsenowych czy bogatej tradycji huculskiego budownictwa drewnianego.

Autorzy projektów:

  • Jakub Pieńkowski
  • Jakub Nowak
  • Michał Rypina
  • Łukasz Pałczyński

Wystawę można oglądać do 5 sierpnia w soboty i niedziele od godz 11:00 do godz 16:00.
ul. Bieszczadzka 1, Baligród

facebook share