Wystawa “PRACA PRAGA” – Interpretacja i współczesne odczytanie dziedzictwa warszawskiej Pragi

5 instalacji artystycznych w 5 lokalizacjach Pragi-Północ. W ramach wystawy „PRACA PRAGA” Pra-gaLAB oddał pole różnorodnym głosom stawiającym pytania o przyszłość dziedzictwa Pragi. Współczesne artystki i artyści, twórczynie i twórcy, producentki i producenci: Aga Szreder, Maria Kiesner, Viola Głowacka, Tadam! Rodzinna Pracownia Cukiernicza oraz Katarzyna Rysiak i Paulina Mirowska z Pracowni Wschodniej pokażą swoje prace w przestrzeniach Pragi-Północ, dzielnicy tak silnie związanej z pracą, tą fabryczną, handlową, rzemieślniczą, twórczą, artystyczną.

Dziedzictwo, które jest obecne w miastach, powstało dzięki czyjejś pracy. Dlatego sama praca także stanowi nasze dziedzictwo, a jednocześnie silną więź pomiędzy przeszłością, współczesnością i przyszłością. Zespół PragaLAB w szczególny sposób zajmuje się pracą twórczą i wytwórczą, pracą, która angażuje fizycznie i intelektualnie, w wyniku której powstają rzeczy użyteczne, trwałe, a także dzieła artystyczne. Na obecną wystawę składa się 5 instalacji pokazywanych w różnych praskich lokalizacjach. W dniach 14-20 lutego 2021 r. będzie można odwiedzić pracownie artystyczne, w których od lat działają artyści i artystki, ale też zobaczyć prace malarskie w niecodziennym kontekście popularnego bazaru. Będzie można obejrzeć w witrynie pracowni artystycznej prace rzeźbiarskie operujące cieniem, a w witrynie rodzinnej pracowni cukierniczej dzieło w inny sposób ulotne, przygotowane tylko na czas trwania wystawy. Będzie można także zagrać w szachy, które zostały zaprojektowane i wytworzone jako niezwykły obiekt rzemiosła.

Oglądając prace można też będzie spotkać ich autorki i autorów, porozmawiać o obiektach wystawy, a także o samej pracy, jaka za nimi stoi.

Szczegóły wystawy: https://ohpraga.pl/wystawa/

Wstęp wolny. Zapraszamy!

ORGANIZATOR: Oddział Warszawski SARP: PragaLAB w ramach projektu OpenHeritage.


Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020, numer umowy grantowej: 776766. Cała odpowiedzialność za treści zawarte w prezentacji ponoszą autorzy. Treści tych nie należy traktować jako opinii wyrażanych przez Unię Europejską. Ani EASME ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania tych treści.

facebook share