Wystawa “Domy Jednorodzinne w krajach Grupy Wyszehradzkiej” 2022″ – eliminacje

Stowarzyszenie Architektów Węgierskich, jak co roku, wystąpiło do Narodowego Funduszu Kultury o grant na zorganizowanie mobilnej wystawy „Domy Jednorodzinne w krajach Grupy Wyszehradzkiej”, w której SARP bierze udział od pierwszej edycji.


Wystawa, ciesząca się wielkim powodzeniem, zarówno pośród uczestników eliminacji, jak i gości, odwiedzających wystawę, na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń kulturalnych Krajów Grupy Wyszehradzkiej.
Każdy kraj V4 wybiera 4 domy jednorodzinne, ukończone w latach 2021 i 2022.
Zgłoszenia do eliminacji prosimy dostarczyć na nośnikach elektronicznych wraz z wydrukami wszystkich materiałów do dnia 31 sierpnia 2022 do godz. 12.00 na adres:

Stowarzyszenie Architektów Polskich
ul. Foksal 2; 00-366 Warszawa
Z dopiskiem V4 FAMILY HOUSES

Zgłoszenia (w wersji elektronicznej i papierowej) muszą zawierać:
Teksty (po polsku i angielsku) w formacie doc (edytowalnym):

  • Imię i nazwisko architekta/architektów, nazwę, adres, aktualny kontakt e-mail i telefoniczny do pracowni,
  • Nazwę domu,
  • Nazwę miejscowości, w której dom się znajduje,
  • Legendę z opisem pomieszczeń.

Grafikę:

  • Plan budynku z ogrodem,
  • Widok ulicy, przy której dom jest ulokowany,
  • rzuty pomieszczeń w grafice czarno białej, przekrój w charakterystycznym miejscu,
  • 3-4-zdjęcia domu (oddzielne) w formacie jpg + nazwisko autora zdjęć,
  • zdjęcie portretowe autora/autorów domu+ nazwisko autora zdjęć.

Wszystkie materiały w formie papierowej muszą być w formacie A4.
kontakt: dz@sarp.pl

facebook share