Wyniki rozstrzygnięcia konkursu realizacyjnego na rewitalizację parku Pole Mokotowskie w Warszawie

Decyzją członków Sądu konkursowego zatwierdzoną w dniu 5.07.2018r. przez Kierownika Zamawiającego rozstrzygnięto konkurs realizacyjnego na rewitalizację parku Pole Mokotowskie w Warszawie.

Poniżej prezentujemy werdykt oraz nagrodzone prace:

I NAGRODA
Praca nr 008 (numer nadany przez Uczestnika konkursu 595113)
Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie: WXCA Sp. z o.o.
Skład zespołu autorskiego: Paweł Grodzicki, Szczepan Wroński, Łukasz Szczepanowicz, Krzysztof Moskała, Paweł Wolanin, Magdalena Julianna Nowak, Maja Skibińska, Aleksandra Wiktorko, Anna Wilczyńska, Krzysztof Herman, Grzegorz Gądek, Marcin Gąsiorowski

II NAGRODA
Praca nr 007 (numer przez Uczestnika konkursu 223322)
Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie: Jakub Botwina, Stanisław Botwina, Elżbieta Myjak‐Sokolowska, Michał Szaruga
Skład zespołu autorskiego: Jakub Botwina, Stanisław Botwina, Elżbieta Myjak‐Sokolowska, Michał Szaruga, współpraca: Maciej Kozyra, Volodymyr Melymuka, Anna Patronowicz, Ewa Zaraś

III NAGRODA
Praca nr 002 (numer nadany przez Uczestnika konkursu 138529)
Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie: RS Architektura Krajobrazu Dorota Rudawa
Skład zespołu autorskiego: Dorota Rudawa, Agnieszka Gasparska, Joanna Karlikowska, Kinga Olszewska, Patrycja Raróg, Patryk Zaręba, Piotr Gasparski.
Opinia o pracy konkursowej 006, która otrzymała III Nagrodę:

Wyróżnienia:
Praca nr 004 (numer przez Uczestnika konkursu 743883)
Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie: Schuessler‐Plan Inżynierzy Sp. z o.o.
Skład zespołu autorskiego: Justyna Grzesiak, Wioleta Zdziarska, Zbigniew Wichański, Paweł Sawczuk, Izabela Sadowska, Radosław Sadowski, Mariia Gubasheva, Martyna Janczewska

Praca nr 006 (numer przez Uczestnika konkursu 590235)
Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie: Joanna Jaskułowska
Skład zespołu autorskiego: Joanna Jaskułowska, Joanna Głogosz

Nagroda specjalna JM Rektora Politechniki Warszawskiej:
Praca nr 002 (numer nadany przez Uczestnika konkursu 138529)
Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie: RS Architektura Krajobrazu Dorota Rudawa
Skład zespołu autorskiego: Dorota Rudawa, Agnieszka Gasparska, Joanna Karlikowska, Kinga Olszewska, Patrycja Raróg, Patryk Zaręba, Piotr Gasparski.

Werdykt oraz jego uzasadnienie opublikowane są na stronie www konkursu.

facebook share