Wyniki rozstrzygnięcia Konkursu realizacyjnego, jednoetapowego na koncepcję architektoniczną wielofunkcyjnego budynku usługowego z bosmanatem wraz z zagospodarowaniem terenu w Porcie Czerniakowskim w Warszawie

W dniu 25 kwietnia 2022 r. rozstrzygnięto Konkurs realizacyjny, jednoetapowy na koncepcję architektoniczną wielofunkcyjnego budynku usługowego z bosmanatem wraz z zagospodarowaniem terenu w Porcie Czerniakowskim w Warszawie.

 

I NAGRODA
pieniężna w wysokości 30 000,00 zł brutto oraz Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej
zostaje przyznana:

Pracy konkursowej nr 005
(Numerem identyfikacyjnym Uczestnika: 027)

Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:
GAB Piotr Grabowski Architekt
Poznań

Skład zespołu autorskiego:
Katarzyna Osipowicz-Grabowska (autor) – Poznań
Piotr Grabowski (autor) – Poznań
Maria Majewska (współpraca autorska) – Kalisz


II NAGRODA

pieniężna w wysokości 20 000 zł brutto zostaje przyznana:

Pracy konkursowej nr 024
(Numerem identyfikacyjnym Uczestnika: 080)

Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:
APA Wojciechowski sp. z o. o.
ul. Kamionkowska 32; 03-805 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:
Szymon Wojciechowski (pełen zakres czynności projektowych) – Warszawa


III NAGRODA
pieniężna w wysokości 10 000 zł brutto zostaje przyznana:

Pracy konkursowej nr 022
(Numerem identyfikacyjnym Uczestnika: 109)

Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:
UNISM SP. Z O.O.
Ul. Racławicka 99; 02-634, Warszawa

Skład zespołu autorskiego:
Konrad Weka (Lider zespołu konkursowego) – Warszawa
Artur Zakrzewski (Architekt prowadzący) – Warszawa
Michał Polak (Modelowania i Wizualizacje) – Warszawa
Zuzanna Antczak (Opisy i merytoryka) – Warszawa
Sebastian Łapiński (Kwestie techniczne i prawne) – Warszawa


NAGRODA PIENIĘŻNA W FORMIE WYRÓŻNIENIA
w wysokości 5 000 zł brutto zostaje przyznana:

Pracy konkursowej nr 011
(Numerem identyfikacyjnym Uczestnika: 111)

Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:
BAS Sp. z o.o.
ul. Cieszyńska 13; 30-015 Kraków

Skład zespołu autorskiego:
Michał Obarzanowski (autor projektu architektonicznego i opracowania graficznego) – Kraków
Gabriela Nidecka (współautorka projektu architektonicznego i opracowania graficznego) – Krynica- Zdrój
Aleksandra Kuc (współautorka projektu architektonicznego i opracowania graficznego) – Błażowa


NAGRODA PIENIĘŻNA W FORMIE WYRÓŻNIENIA
w wysokości 5 000 zł brutto zostaje przyznana:

Pracy konkursowej nr 028
(Numerem identyfikacyjnym Uczestnika: 026)

Uczestnicy Konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:

  1. mgr inż. Michał Wasielewski – Zurych Szwajcaria
  2. mgr inż. Kinga Łukasińska – Zurych; Szwajcaria
  3. mgr inż Wojciech Motyka – Bazylea; Szwajcaria
  4. mgr inż. Tomasz Biegun – Wrocław

Skład zespołu autorskiego:
mgr inż. Michał Wasielewski (sporządzanie rysunków, opisów oraz warstwy graficznej) – Zurych, Szwajcaria
mgr inż. Kinga Łukasińska (sporządzanie rysunków, opisów oraz warstwy graficznej) – Zurych, Szwajcaria
mgr inż Wojciech Motyka (sporządzanie rysunków, opisów oraz warstwy graficznej) – Bazylea, Szwajcaria
mgr inż. Tomasz Biegun (wsparcie merytoryczne) – Wrocław


WYRÓŻNIENIE HONOROWE SĄDU KONKURSOWEGO
zostaje przyznane:

Pracy konkursowej nr 007
(Numerem identyfikacyjnym Uczestnika: 050)

Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:
Piotr Płaskowicki Architekt – Warszawa
Skład zespołu autorskiego:
Piotr Płaskowicki (autor) – Warszawa
Jacek Kowalski (autor) – Warszawa
Damian Kicior (autor) – Warszawa
Agnieszka Bogucka (autor) – Warszawa
Paulina Czajkowska (autor) – Warszawa


WYRÓŻNIENIE HONOROWE SĄDU KONKURSOWEGO
zostaje przyznane:

Pracy konkursowej nr 020
(Numerem identyfikacyjnym Uczestnika: 008)

Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:
M.O.C. ARCHITEKCI sp. z o.o. sp. k.
Pl. Grunwaldzki 8-10/636; 40-127 Katowice

Skład zespołu autorskiego:
Błażej Janik (architekt) – Katowice
Ewa Janik (architekt) – Katowice
Bartosz Plaza (architekt) – Gliwice
Martyna Wyrwas (architekt) – Katowice


Pełna informacja o wynikach wraz z planszami dostępna jest na stronie www konkursu
Gratulujemy nagrodzonym i uczestnikom.

 

facebook share