Wyniki konkursu na poidełko dla m. st. Warszawy

Zatwierdzoną w dniu 18.04.2017 r. przez Kierownika Zamawiającego decyzją członków Sądu konkursowego rozstrzygnięto konkurs na formę poidełek dla m.st. Warszawy jak następuje oraz ustanowiono następujący ranking prac konkursowych:

I NAGRODA
kwota pieniężna w wysokości 20 000 zł netto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej
Praca nr 007
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 562107)
Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:
Paulina Lis-Meldner Design Studio
Skład zespołu autorskiego:
Paulina Dorota Lis, Marcin Kucharczyk, Krzysztof Meldner, Maciej Meldner

II NAGRODA
kwota pieniężna w wysokości 15 000 zł netto
Praca nr 021
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 878116)
Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:
22ARCHITEKCI Sp. z o.o.
Skład zespołu autorskiego:
Wojciech Conder, Aleksander Drzewiecki, Maciej Kowalczyk, Agnieszka Lewandowska, Michał Tatjewski, Aleksandra Zubelewicz-Lada
Współpraca: stud. arch. Piotr Banak

III NAGRODA
kwota pieniężna w wysokości 10 000 zł netto
Praca nr 006
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 343536)
Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:
1. Zuzanna Szpocińska
2. Tomasz Marcinkiewicz
3. Jerzy Grochulski

Skład zespołu autorskiego:
Zuzanna Szpocińska, Tomasz Marcinkiewicz, Jerzy Grochulski

Wyróżnienie:
kwota pieniężna w wysokości 3500 zł netto
Praca nr 004
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 000013)
Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:
1. Zofia Roguska,
2. Jakub Kawałkowski 
Skład zespołu autorskiego:
Zofia Roguska, Jakub Kawałkowski

Wyróżnienie:
kwota pieniężna w wysokości 3500 zł netto
Praca nr 009
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 005012)
Uczestnicy konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:
Pracownia Projektowa Zuzanna Bujacz-Jaworska
Skład zespołu autorskiego:
Zuzanna Bujacz-Jaworska

Wyróżnienie:
kwota pieniężna w wysokości 3500 zł netto
Praca nr 012
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 123182)
Uczestnicy konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:
Pracownia Projektowa Michał Podgórczyk
Skład zespołu autorskiego:
Michał Podgórczyk, Kaja Pobereżny

pełna wersja werdyktu>>>

facebook share